Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM26/10/2018 16:8

Họp Ban chỉ đaoọ tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến tháng 10 năm 2018

Sáng 18/10/2018 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra buổi họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp, tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Các đại biểu tham dự buổi họp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến tháng 10 năm 2018. 

Theo báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh đến ngày 15/10/2018 công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công chức và đào tạo nghề cho lao động nông thôn cơ bản hoàn thành với gần 1.600 cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn, gần 3.500 lao động nông thôn được học nghề. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 28 xã và quy hoạch vùng huyện Hàm Yên đang được triển khai, một số xã đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đang trình phê duyệt. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đang được đẩy mạnh, nhiều dự án đã được triển khai, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay đã xây dựng hoàn thành 127,53 km đường giao thông, đạt 99,63% kế hoạch; hoàn thành lắp đặt 189,22 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 68,81% kế hoạch; xây dựng hoàn thành 19 công trình trường học, đạt 59,37% kế hoạch, còn 13 công trình đang triển khai thực hiện; xây dựng hoàn thành 91 nhà văn hóa thôn, đạt 55,83% kế hoạch, 60 nhà đang triển khai xây dựng; hoàn thành xóa 123 nhà tạm cho hộ nghèo, đạt 87,85%, 12 nhà đang tiếp tục triển khai xây dựng; hoàn thành nâng cấp 4/5 Đài Truyền thanh cơ sở và đang tập trung triển khai xây dựng, nâng cấp các công trình khác như: 3 Trạm Y tế xã, 6 chợ nông thôn, 07 cầu tràn liên hợp...

Trong năm 2018 có 28 xã và  quy hoạch vùng huyện Hàm Yên được hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch; 91 xã được bố trí 105,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hạ tầng; các cơ quan, đơn vị và các xã được bố trí 41,7 tỷ đồng hỗ trợ chi sự nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tính đến 15/10/2018 các đơn vị được giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí đã thực hiện và giải ngân được 82.110/147.500 triệu đồng, đạt 55,67% kế hoạch, trong đó: Vốn sự nghiệp 15.883/41.700 triệu đồng, đạt 38,09% kế hoạch; vốn đầu tư 66.226/105.800 triệu đồng, đạt 62,60% kế hoạch.

Đối với 7 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn 01 năm), đến nay đã có 01 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Sơn Nam); 01 xã đạt 16/19 tiêu chí (xã Phúc Thịnh); 01 xã đạt 15/19 tiêu chí (xã Phúc Ninh); 03 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Đội Cấn, xã Thái Long và xã Nhân Mục); 01 xã đạt 10/19 tiêu chí (xã Lăng Can).


Lãnh đạo UBND huyện Na Hang phát biểu thảo luận

Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đề ra và có 09 ý kiến phát biểu, thảo luận. Nội dung ý kiến phát biểu tập trung vào làm rõ thêm một số vấn đề như tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc ở các địa phương; vướng mắc khó khăn trong việc triển khai ở địa bàn, cơ sở; kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, xác định thời gian hoàn thành 19/19 tiêu chí đối với các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện hoàn thành mục tiêu trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, tích cực của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố và các xã trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc ở các địa bàn có tiến độ còn chậm. Các huyện, thành phố phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ hết sức cụ thể nhưng cũng khó làm, phải làm cả năm, có nhiệm vụ làm từ năm này sang năm khác, nếu không tập trung khó hoàn thành. Để làm được phải huy động sức dân, dân đồng tình mới làm được. Vì vậy các huyện, thành phố và các xã cần cố gắng tổ chức thực hiện. Đối với một số địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình thực hiện Chương trình, không chỉ dừng lại ở mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới mà cần phải phấn đấu cho mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM

Lượt xem: 161

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1038231- Đang online : 6632