Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM29/9/2018 8:29

Kế hoạch xây dựng 03 công trình hạ tầng theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: "Cần quyết tâm hơn nữa"

Đó là nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đặt ra cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các xã tại phiên họp ngày 19/9/2018 để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 về: Bê tông hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Năm 2018, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu thực hiện hoàn thành 100,54 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 275 km kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn và thực hiện xây dựng 163 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố (142 nhà bằng cấu kiện đúc sẵn; 21 nhà hỗ trợ bằng tiền mặt). Sau 9 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, sâu sát cơ sở, tiến độ xây dựng 03 công trình hạ tầng đảm bảo theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo đánh giá tiến độ, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn để ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan gây mưa trên diện rộng, kéo dài trong 9 tháng đầu năm, song kế hoạch cung ứng xi măng, ống cống để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch (thực hiện cung ứng 18.119,6 tấn xi măng, 896 ống cống; thi công hoàn thành 82,6 km/100,54 km đường, đạt 82,16% kế hoạch) và đã có 03 huyện, thành phố hoàn thành 100% kế hoạch được giao (Yên Sơn, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang).

Đối với kiên cố hóa kênh mương, với sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và đơn vị cung ứng cấu kiện, sự chủ động tích cực của cấp huyện, cấp xã, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn để thực hiện kiên cố hóa 275km/275km kênh mương cho các xã. Cùng với đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp, các ngành tiếp tục được tăng cường và sự tích cực tham gia của người dân đã góp phần hoàn thành thi công lắp đặt 154,1 km/275 km kênh mương, đạt 56,04% kế hoạch được giao. Kết quả đánh giá có 03 huyện, thành phố đã hoàn thành thi công trên 68% kế hoạch giao.(Lâm Bình đạt 68,3%, Sơn Dương đạt 72,9% và thành phố Tuyên Quang đạt 79,9%).

Đường nội đồng gắn với kênh mương xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

Về xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên, đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 69 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân, đạt 42% kế hoạch (05 nhà văn hóa tổ nhân dân và 64 nhà văn hóa thôn, bản), trong đó huyện Yên Sơn đạt cao nhất với 59% số nhà văn hóa được thi công hoàn thành. Số nhà đang thi công, hoàn thiện là 53 nhà (15 nhà văn hóa tổ nhân dân và 38 nhà văn hóa thôn, bản). Còn lại 41 nhà đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng (01 nhà văn hóa tổ nhân dân và 40 nhà văn hóa thôn, bản). Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành cung ứng cấu kiện đối với 125/142 nhà văn hóa thôn, đạt 88,03% kế hoạch.

Nhà văn hóa thôn xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương
 

Nhìn lại kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018, có thể thấy người dân trên địa bàn tỉnh đã thực sự phát huy tốt vai trò chủ thể của mình, cũng như sự nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chính vì vậy, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc triển khai thi công nhưng kế hoạch xây dựng 03 công trình hạ tầng vẫn được đẩy mạnh thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn lại cần thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2018 là rất nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của chủ đầu tư, các xã và cần thiết phải phát huy cao độ hơn nữa vai trò chủ thể của người dân. Vì vậy, việc cụ thể hóa khối lượng công việc cần thực hiện hoàn thành cho từng tháng cuối năm là nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã để có thể đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2018.

Hoàn thành kế hoạch năm 2018 về bê tông hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên sẽ góp phần hoàn thành sớm mục tiêu thực hiện 03 Đề án đến năm 2020, đồng thời tạo điều kiện để người dân được sử dụng cơ sở hạ tầng tốt hơn, trở thành cầu nối giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và tinh thần, gắn với thực hiện hoàn thành tiêu chí giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 695893- Đang online : 8048