Tin tức › Hoạt động Đảng, Đoàn29/8/2018 14:1

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 28/8/2018, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong Đảng bộ Sở.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Xuân Thể - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những  nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 26- NQ/TW  ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
 
  
 
Đồng chí Đỗ Xuân Thể - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
 
Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiểu rõ hơn về: Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các nội dung cải cách tiền lương theo mục tiêu của Nghị quyết, nhằm thiết kế cơ cấu tiền lương mới, ban hành bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức đời sống tối thiểu cho người lao động và gia đình người hưởng lương...


 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu kết luận bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hàm- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cấp ủy các chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, phù hợp với thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện các Nghị quyết. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Nông nghiệp và PTNT không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 và các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 
Hà Thu
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
 
 

Lượt xem: 1183

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

V/v Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành

Văn bản số 17/CĐCS ngày 16/10 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành Hội LHPN Việt Nam 20/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1517016- Đang online : 16097