› Quảng cáo 30/6/2015 14:2

Danh sách cơ sở an toàn dịch bệnh động vật năm 2015

Số TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại động vật Cơ quan ra QĐ công nhận Số QĐ/ký hiệu Ngày tháng QĐ Loại bệnh
công nhận
Thời hạn công nhận
1  Trang trại bò sữa Tuyên Quang Xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Bò sữa Cục Thú y 296/QĐ-TY-DT 4/14/2015 LMLM 4/14/2017
Tụ huyết trùng 4/14/2017
Sẩy thai tuyền nhiễm 4/14/2017
2 Tạ Thị Kiều Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang Lợn ngoại Cục Thú y 460/QĐ-TY-DT 6/1/2015 LMLM 6/1/2017
Dịch tả lợn 6/1/2017
3 Nguyễn Thị Định  Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang Lợn ngoại Cục Thú y 764/QĐ-TY-DT 4/9/2015 LMLM 4/9/2017
Dịch tả lợn

Lượt xem: 1070

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 17/CĐCS ngày 16/10 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành Hội LHPN Việt Nam 20/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 846993- Đang online : 2547