› Dự án1/6/2015 14:13

Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRASIP/WB8)

Địa điểm thực hiện Dự án:31 tỉnh thuộc khu vực phía Bắc, miềm Trung và Tây Nguyên

File đính kèm: Tải v​ề

Lượt xem: 1350

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085539- Đang online : 758