› Dự án 1/6/2015 13:59

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) thuộc Tiểu Dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa ngòi là 2 - tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm: Tải về

Lượt xem: 1328

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085557- Đang online : 776