Cải Cách Hành Chinh › Kiểm soát TTHC22/8/2018 16:52

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND công bố danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Công trình thủy lợi Liên Thịnh, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang). Ảnh: Trang Tâm.

Theo đó, 21 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: gồm 19 thủ tục cấp tỉnh (lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 thủ tục, lĩnh vực thủy lợi 16 thủ tục), 1 thủ tục cấp huyện, 1 thủ tục cấp xã.

Danh mục và nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐB-BNN-TCTL ngày 29/6/2018; Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 21 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố: Mục I, Phần B (Lĩnh vực phát triển nông thôn), Phụ lục I (Danh mục thủ tục hành chính) và Phụ lục II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng; Mục I (Lĩnh vực thủy lợi), Phần A, Phục lục I (Danh mục thủ tục hành chính) và Phục lục II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi, thú y, thủy sản, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, lậm nghiệp; Mục I (Lĩnh vực thủy lợi) và khoản 7, 9, 10, 11 Mục II (Lĩnh vực phát triển nông thôn), Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Nguồn: Tuyenquang.gov.vn

Lượt xem: 521

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1038137- Đang online : 6538