Tin tức › Trồng trọt - BVTV9/8/2018 9:13

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới ( từ ngày 14/08/2018)

1. Cây lúa mùa

1.1. Mạ mùa (dự phòng)

- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 con/m2;

- Sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số dảnh;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại, mật độ nơi cao 1-2 con/m2;

1.2. Lúa mùa sớm và chính vụ (đứng cái-làm đòng)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 5 tiếp tục gây hại mật độ mật độ phổ biến 300-500 con/m2, nơi cao 800-1.500 con/m2, cục bộ đến 2.000-3.000 con/m2;

- Sâu đục thân 2 chấm lứa 4gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % số dảnh;         

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 tiếp tục nở và gây hại mật độ phổ biến 10-20 con/m2, mật độ nơi cao 30-50 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá phát sinh và gây hại  rải rác trên giống nhiễm, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá;

- Bệnh bạc lá phát sinh trên trà lúa cuối đẻ-đứng cái, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá;

- Bệnh khôvằn phát sinh và gây hại rải rác trên trà lúa cuối đẻ - đứng cái, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 10-30% số dảnh;

- Chuột phát sinh cục bộ một số ruộng, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, nơi cao 5-10 % số dảnh.

1.3. Trên lúa mùa trà muộn (đẻ nhánh -đẻ rộ)

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại cục bộ một số ruộng thường bị gốc gây hại, ruộng gần suối, ao hồ, kênh mương, mật độ trung bình 0,5-1con/m2, nơi cao 5-10
con/m2 ;

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao cục bộ 0,5-1% số dảnh;

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa  gây hại mật độ trung bình 3-4 con/m2, nơi cao 20-30 con/m2;

- Rầy lưng trắng, rầy nâu, rầy trắng nhỏ tiếp tục lứa 5 gây hại, mật độ phổ biến 200-500 con/m2, nơi cao 1.000-2.000 con/m2;

- Bệnh nghẹt rễ phát sinh gây hại cục bộ một số ruộng, tỷ lệ hại phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20 % số dảnh;

- Chuột phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số dảnh.

2. Cây ngô (3-9 lá)

- Sâu xám, sâu cắn lá gây hại rải rác, mật độ thấp;

- Châu chấu gây hại rải rác; Đốm lá nhỏ gây hại rải rác.

3.Cây chè (ra búp)

- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-30% số búp, lá;

- Nhện đỏ gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-20% số lá.

4. Cây mía (vươn lóng)

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại tỷ lệ hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số cây;

- Rệp bông xơ gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-15 % số cây;

- Rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ.

 5. Cây có múi (quả non-xanh)      

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Tập đoàn nhện gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-25 % số lá, quả;

- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác trên vườn KTCB.

6. Cây nhãn, vải (quả xanh-chín thu hoạch)

- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số cành.

7. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Lượt xem: 234

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 11/CĐ-TCTL ngày 13/8 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng của cán bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đôn đốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen

Về việc tăng cường công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò giống thuộc các nguồn vốn hỗ trợ

Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 25/7/2018  V/v hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất vụ Xuân, Hè thu 2018

Công văn số 1153/SNN-TL ngày 27/7/2018 về việc phòng tránh mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 742987- Đang online : 577