Tin tức › Thủy lợi - PCLB-GNTT7/8/2018 8:52

Hội nghị tập huấn triển khai và hướng dẫn về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Thực hiện chương trình công tác năm 2018. Từ ngày 11/7 đến ngày 27/7/2018, tại Nhà Văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp với Chi cục Thủy lợi tổ chức 03 hội nghị tập huấn về công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Tham dự các hội nghị tập huấn gồm 330 học viên là cán bộ thuộc các phòng, đội của Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang; Trưởng ban, Phó trưởng ban và Kế toán thuộc 145 Ban quản lý công trình thuỷ lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
 
Anh: Đồng chí Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Ban quản lý khai thác công
trình thủy lợi Tuyên Quang khai mạc hội nghị
 
Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí giảng viên là Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi, Lãnh đạo Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi và các điểm mới của Luật, như: Quy định về xã hội hóa hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý khai thác; quy định về Chủ quản lý, Chủ sở hữu công trình thủy lợi; giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí; quy định về Thủy lợi nhỏ nội đồng… Các văn bản hướng dẫn thực hiện như: Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hướng dẫn số 930/HD-SNN ngày 21/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về trình tự, thủ tục rà soát, xác định diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi; trình tự thủ tục thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên công trình và sửa chữa công trình thiết yếu, cấp bách bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 
   
Ảnh: Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi
 
 Trong quá trình tổ chức hội nghị tập huấn, các học viên đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện tại cơ sở, nhất là việc quy định về chủ thể quản lý, khai thác công trình thủy lợi quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Thủy lợi; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ. Từ đó đề xuất các giải pháp để hội nghị cùng xem xét, thảo luận giúp cho việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản dưới luật được thực hiện tại địa phương đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Nằm trong chương trình hội nghị tập huấn, từ ngày 13 đến ngày 15/7/2018, Ban tổ chức đã bố trí cho cán bộ các phòng, đội thuộc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tham quan học tập kinh nghiệm  mô hình quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại tỉnh Sơn La.

 
Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Công ty TNHH MTV
quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La phát biểu, trao đổi kinh nghiệm tại buổi làm việc
 
Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức hội nghị; các giảng viên có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm thực tiễn đã truyền đạt đầy đủ các nội dung trọng tâm, dễ hiểu và thiết thực. Tin tưởng rằng với những kiến thức đã được phổ biến, quán triệt tại hội nghị tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thủy lợi tại cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó vận dụng vào thực tế để tham mưu thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật./.
 
BQL.KTCTTL Tuyên Quang

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 696110- Đang online : 8265