Tin tức › Trồng trọt - BVTV6/8/2018 16:13

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng lứa 5 hại lúa mùa 2018

Hiện nay trên lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh-đứng cái trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang vũ hoá rộ, mật độ phổ biến từ 3-5 c/m2, nơi cao từ 8-10 c/m2. Sâu non đang nở rải rác mật độ phổ biến 10-15c/m2, nơi cao 20-30 c/m2. Rầy nâu - rầy lưng trắng (rầy) lứa 5 đang nở và gây hại mật độ trung bình 300-500 con/m2, nơi cao 700-1.000 con/m2, tuổi 1-2, diện tích nhiễm nhẹ 40 ha (huyện Sơn Dương).

Trong thời gian tới thời tiết còn diễn biến phức tạp thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa mùa. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo tình hình phát sinh gây hại và hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ như sau:

1. Dự báo trong thời gian tới

1.1. Sâu cuốn lá nhỏ

Trên trà lúa giai đoạn cuối đẻ-đứng cái: Sâu non lứa 5 sẽ nở rộ từ ngày 5/8 đến ngày 13/8/2018; mật độ phổ biến 20-30 con/m2, nơi cao từ 50-70 con/m2, điểm cục bộ trên 100 con/m2, những nơi mật độ cao nếu không phòng trừ sẽ gây trắng lá;

Trên trà giai đoạn đẻ nhánh-đẻ nhánh rộ: Sâu non đang nở và gây hại mật độ phổ biến từ 20-30 con/m2, nơi cao 50-70 con/m2, cá biệt trên 90 con/m2.

1.2. Rầy nâu-rầy lưng trắng  

Trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đứng cái, rầy lứa 5 sẽ nở rộ từ ngày 3/8 đến ngày 10/8/2018, mật độ phổ biến 300-500 c/m2, nơi cao 1.000- 1.500 con/m2, cá biệt từ 3.000-5.000 con/m2. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây vàng lá vào giữa tháng 8;

2. Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ

- Phát quang cỏ bờ để hạn chế nơi trú ngụ của sâu và rầy;

- Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ khi mật độ sâu, rầy tới ngưỡng. Sâu cuốn lá nhỏ trên 50 con/m2 ở giai đoạn đẻ nhánh và trên 20 con/m2 đối với giai đoạn làm đòng đến trỗ. Rầy nâu- rầy lưng trắng có mật độ trên 750 con/m2.

- Thời điểm phòng trừ tốt nhất đối với sâu cuốn lá nhỏ và rầy trên các trà lúa từ ngày 07/8 đến ngày 15/8/2018.

- Sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá và rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Thuốc trừ sâu cuốn lá: Regent 800WG, Gà nòi 95SP, Sairifos 585 EC, Actamec 40EC, Virtako 40WG hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất.

Thuốc trừ rầy: Sairifos 585 EC; Victory 585 EC; Bassa 50 EC; NIBAS 50ND; Sạch rầy 200 WP; hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất.

Có thể kết hợp phun thuốc BVTV phòng trừ sâu cuốn lá và rầy. Nồng độ các loại thuốc pha theo hướng dẫn trên bao bì và phải đảm bảo 20 đến 25 lít nước thuốc cho 1 sào, sau phun 3-5 ngày kiểm tra nếu mật độ sâu, rầy còn cao thì phun lần 2.

3. Thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời một số bệnh sau

- Bệnh bạc lá: Hiện nay bệnh đang phát sinh gây hại rải rác sau các đợt mưa gió, bão trên các giống nhiễm Tạp giao1, Nhị Ưu 838, Bắc thơm số 7 ...
 - Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên các giống nhiễm BC15, TBR225, Nếp, Thiên ưu 8…

- Bệnh lùn sọc đen đang phát sinh rải rác tại tỉnh phía Bắc, vì vậy tăng cường công tác điều tra, lấy mẫu để phát hiện sớm bệnh Lùn sọc đen; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về nguy cơ, tác hại và biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen.

4. Yêu cầu các Trạm Trồng trọt và BVTV

- Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình phát sinh, gây hại đối với các dịch hại nói chung và sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng nói riêng trên địa bàn phụ trách.

- Phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Phòng Kinh tế thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để phối hợp giải quyết (ĐT: 0207.3817.300)./.

 
Trồng trọt và BVTV 

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 695986- Đang online : 8141