Tin tức › Xúc tiến TM - Vệ sinh ATTP13/2/2018 15:38

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN PHỤC VỤ ĐỔ ẢI VỤ XUÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2018

I. Khí tượng: 1.Thời tiết 24 giờ qua: Có mưa, mưa nhỏ rải rác.
 
2. Xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 - 48 giờ tới:
Đêm 11 và ngày 12/02: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm.
Đêm 12 và ngày 13/02: Có mưa vài nơi. Trời rét.
II. Thủy văn
1. Lưu lượng xả trung bình ngày 10 tháng II năm 2018:
 
·                     Hồ Hoà Bình là: 2065 m3/s    
·                     Hồ Thác Bà là  : 401 m3/s
                ·                     Hồ Tuyên Quang là     : 672  m3/s   
                ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là   : 190 m3/s
 
2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội : 
Mực nước
 tại Hà Nội
Trị số thực đo
Ngày 10/II Ngày 11/II
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 198 194 190 184 188 196 202 212 212 212 210 206
3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 12 tháng II năm 2018:
 
·                     Hồ Hoà Bình là : 2056 m3/s  
·                     Hồ Thác Bà là   : 404 m3/s
                ·                     Hồ Tuyên Quang là    : 673 m3/s 
                ·                     Lưu lượng tại Yên Bái là   : 190 m3/s


4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :    
  Trị số Dự báo
Thời gian Ngày 11/II Ngày 12/II
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 203 200 198 196 195 200 210 220 225 225 225 215
Thời gian Ngày 12/II Ngày 13/II
17h 19h 21h 23h 1h 3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h
H (cm) 210 205 200 195 200 205 215 225 225 220 215 210
 
Ghi chú : Từ ngày 7/II/2018 đến ngày 14/II/2018 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đồ ải vụ Xuân đợt 3 năm 2018 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ dao động từ 1,95m -2,25m, trong đó từ 7 giờ đến 13 giờ hàng ngày mực nước sẽ trên 2,2m.
Bản tin phát lúc 16giờ ngày 11/2/2018. Đề nghị theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo vào 16 giờ ngày 12/2/2018.   

Nguồn tin: Trung tam Du bao KTTV Trung uong

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 2145/SNN-TL về việc đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 207/TWPCTT về việc sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn

Công văn số 2108/SNN-TCCB về việc Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2018

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 693305- Đang online : 5454