Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM29/6/2018 15:42

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018.


Nguồn: Internet
 
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện cần để được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo quy định này thì xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới phải tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, liên quan tham mưu, đề xuất ban hành Bộ tiêu chí ) và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Bên cạnh điều kiện xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, việc triển khai xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được đánh giá theo 04 nhóm tiêu chí:  
 
Thứ nhất là tiêu chí Sản xuất - Thu nhập- Hộ nghèo, gồm 03 chỉ tiêu đánh giá: (1) Về Tổ chức  sản xuất: Cần có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. (2) Về Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận. (3) Về Hộ nghèo: Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).
 
Thứ hai là tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hoá, gồm 03 chỉ tiêu đánh giá: (1) Về Giáo dục: Đảm bảo từ 90% tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo, 100% trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1; từ 95% trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; trên 95% thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp. (2) Về Y tế: Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. (3) Về Văn hóa: Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Thứ ba là tiêu chí Môi trường, gồm 05 chỉ tiêu đánh giá: (1) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên. (2) Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. (3) Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. (4) Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. (5) 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

Thứ tư là tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công, gồm 02 chỉ tiêu đánh giá: (1) Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm. (2) Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.
 
Description: http://nongthonmoituyenquang.gov.vn/media/images/2018/06/P_20180426_163724.jpg
Ảnh: Đường giao thông thôn Cây Khế, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang
 
Để triển khai tổ chức thực hiện, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, đồng thời phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu được ban hành tại Quyết định này và điều kiện thực tế địa phương, lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí để hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Việc xét, công nhận, công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Cụ thể hóa bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thông qua việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của cư dân nông thôn, góp phần khẳng định rõ nét hơn nữa vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng và nâng cao chất lượng, tính bền vững của Chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Trần Gia Lam/VP điều phối NTM

Lượt xem: 946

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công điện số 14/CĐ-TW ngày 18/7/2018 của Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, TT&TKCN chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất

Văn bản số 1121/SNN-TL ngày 17/7/2018 về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Văn bản số 813/TT-CLT ngày 17/7/2018 V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão Sơn Tinh

Văn bản số 1085/SNN-TTr ngày 13/7/2018 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn

Công văn số 1026/SNN-KH ngày 06/07/2018 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

V/v chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ trong nuôi trồng thủy sản

Văn bản 997/SNN-KH ngày 02/7/2018 V/v xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Văn bản số 987/SNN-TTR  ngày 29/6/2018 V/v tổ chức Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng an toàn thực phẩm năm 2018

Văn bản số 121/TTBVTV-BVTV về việc phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ vụ mùa năm 2018

Công bản số 944/SNN-TCCB V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn số 952/SNN-CNTY ngày 26/6/2018 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh trong mùa nắng nóng, mưa lũ cho đoàn gia súc, gia cầm

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 527434- Đang online : 2660