Tin tức › Trồng trọt - BVTV26/6/2018 11:14

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1818/UBND-NLN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm thu nhập cho người sản xuất, UBND tỉnh chỉ đạo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao hiểu biết và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng giống cây trồng, lợi ích của việc sử dụng giống đảm bảo chất lượng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tổ chức tốt công tác công nhận, quản lý nguồn giống đối với cây trồng, đặc biệt là giống cây ăn quả lâu năm từ khâu công nhận cây đầu dòng và công nhận vườn cây đầu dòng. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn về giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm theo Điều 38, Chương V, Pháp lệnh Giống cây trồng. Công nhận, hướng dẫn quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn giống cây ăn quả đầu dòng được công nhận.

 
 Hậu quả chăm sóc cam sành không đúng quy trình kỹ thuật
 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh và đánh giá, phân loại cơ sở theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 của UBND tỉnh về Ban hành quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; quản lý chặt chẽ chất lượng giống từ khâu sản xuất đến lưu thông, xử lý nghiêm theo quy định của phát luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn. Thường xuyên công bố công khai các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng đủ điều kiện; danh sách nguồn giống được công nhận, công nhận lại hoặc bị hủy bỏ hiệu lực công nhận trên trang Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức, cá nhân có nhu cầu về giống biết, lựa chọn sử dụng giống đảm bảo chất lượng.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giống cây trồng; tuyên truyền những giống cây trồng mới năng suất, chất lượng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống đảm bảo chất lượng để người dân biết và sử dụng; thông tin những tác hại của giống cây trồng kém chất lượng, giống không rõ nguồn gốc, giống chưa được phép sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo cho người dân biết, phòng tránh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan chức năng và UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng giống cây trồng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người sản xuất trên địa bàn quản lý, nhất là đơn vị, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về chất lượng giống trồng theo phân cấp quản lý. Đối với cây giống ăn quả phải đảm bảo lấy từ nguồn giống được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và đánh giá phân loại các cơ sở kinh doanh giống cây trồng theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hội Nông dân tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan và chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực phát triển sản xuất, sử dụng giống cây trồng đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sản xuất hiệu quả, bền vững; tăng cường việc giám sát, tố giác, đề nghị với cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về giống cây trồng.

 
Nguồn: Tuyenquang.gov.vn

Lượt xem: 3657

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 11/CĐ-TCTL ngày 13/8 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng của cán bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đôn đốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen

Về việc tăng cường công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò giống thuộc các nguồn vốn hỗ trợ

Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 25/7/2018  V/v hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất vụ Xuân, Hè thu 2018

Công văn số 1153/SNN-TL ngày 27/7/2018 về việc phòng tránh mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 743875- Đang online : 1465