Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM5/6/2018 8:47

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng ưu tiên đào tạo cho lao động ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, tạo điều kiện hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất; chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng ưu tiên đào tạo cho lao động ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, tạo điều kiện hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất; chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Khai giảng lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả tại xã Phúc Ninh (xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018), huyện Yên Sơn

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh năm 2017, trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Nông dân các xã triển khai tuyển sinh và tổ chức 17 lớp, với 589 học viên, đạt 106% kế hoạch giao, trong đó số học viên là người dân tộc thiểu số là 201 người, học viên thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 45 người, học viên là lao động nông thôn khác là 343 người. Hầu hết các lớp dạy nghề đều được mở ở các xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện  đi lại không thuận lợi và ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới các năm.

Trong công tác đào tạo, trung tâm bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo cơ hội cho lao động nông thôn được học nghề phù hợp với trình độ, năng lực, điều kiện sản xuất ngay tại địa phương, với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, gắn với việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như: Cây có múi; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa theo hướng hàng hóa an toàn; nuôi cá; trồng rau hữu cơ; trồng rừng. Đồng thời trung tâm đã chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp và định hướng việc làm của lao động sau khi học nghề. Vì vậy có 80% đến 90% số học viên của trung tâm sau khi học nghề đều gắn và tạo được việc làm thường xuyên.


Thực hành sửa chữa máy nông nghiệp ở lớp đào tạo nghề mở tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn
Năm 2017, với 126 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn được tổ chức, thu hút  4.242 học viên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,3%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 31,5%. Kết quả đó tiếp tục khẳng định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được thực hiện đúng hướng, phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Bà Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cho biết, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm là dạy nghề và hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế. Năm 2018, để xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt chất lượng và hiệu quả, trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với UBND một số xã trên địa bàn tỉnh triển khai rà soát nhu cầu học nghề của lao động đồng thời tổ chức định hướng nghề cần học cho người dân trước khi đăng ký học. Mục đích là sau khi học nghề, các học viên có thể gắn kiến thức đã lĩnh hội được vào tìm việc làm mới hoặc tăng năng suất, hiệu quả với công việc trước đây.

Căn cứ kết quả rà soát, trung tâm đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 với 14 lớp, 490 học viên, trong đó có 06 lớp được mở ở 06 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, mỗi xã 01 lớp. Đến tháng 5 năm 2018 đã triển khai mở được 04 lớp, trong đó có 02 lớp mở ở xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là lớp chăn nuôi cá ở xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa và lớp trồng và chăm sóc cây ăn quả ở xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.

Về nội dung và phương thức đào tạo, trung tâm thực hiện linh hoạt và theo nhu cầu của người học. Đảm bảo nguyên tắc chỉ tập trung giảng dạy những kiến thức kỹ năng mà người học cần, chú trọng hướng dẫn thực hành tại hiện trường. Về phương pháp giảng dạy, triệt để áp dụng phương pháp lấy học viên làm trung tâm và lớp học hiện trường để thực hiện bài giảng; gắn việc dạy nghề với truyền thụ kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn nên học viên có thể áp dụng ngay vào thực tế.


Học viên thực hành bảo quản và chăm sóc Nấm, tại trung tâm Dạy nghề và HTND tỉnh.

Với tâm huyết và cách làm sáng tạo của lãnh đạo và cán bộ Trung tâm, coi trọng và lấy người học làm trung tâm trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn của trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thời gian qua đã góp phần quan trọng vào kết quả chung toàn tỉnh. Tiếp tục trong thời gian tới, trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân sẽ là điểm đến của người lao động có nhu cầu học nghề, là nơi gửi trọn niềm tin của những người nông dân trong quá trình phát triển kinh tế. Đồng thời là đơn vị đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn: Trang TTĐT Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang

 

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841162- Đang online : 5391