Tin tức › Trồng trọt - BVTV14/6/2018 7:53

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới ( Từ ngày 14/6 /2018 đến 20/6/2018)

1. Cây lúa
1. Mạ mùa (mới gieo-2-3 lá xúc cấy)
- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 con/m2;
- Chuột, ốc bươu vàng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số dảnh;
2. Cây ngô (chín thu hoạch)
- Sâu đục bắp, rệp hại bắp gây hại rải rác;
- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-20% số lá, cây.
3. Cây chè (ra búp)
- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá;
- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.
4. Cây mía (vươn lóng)
- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;
- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;
- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;
- Bệnh than đen gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2-5 %, nơi cao 5-10 % số cây.
 5. Cây có múi (quả non)      
- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên hao quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;
- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;
- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số lá;
- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.
6. Cây nhãn, vải (quả non-xanh-chín thu hoạch)
- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;
- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;
- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.
7. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)
- Sâu ăn lá gây hại rải rác;
- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;
- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841084- Đang online : 5313