Tin tức › Trồng trọt - BVTV14/6/2018 7:53

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới ( Từ ngày 14/6 /2018 đến 20/6/2018)

1. Cây lúa
1. Mạ mùa (mới gieo-2-3 lá xúc cấy)
- Tập đoàn rầy gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 con/m2;
- Chuột, ốc bươu vàng gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số dảnh;
2. Cây ngô (chín thu hoạch)
- Sâu đục bắp, rệp hại bắp gây hại rải rác;
- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-20% số lá, cây.
3. Cây chè (ra búp)
- Rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá;
- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.
4. Cây mía (vươn lóng)
- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;
- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;
- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;
- Bệnh than đen gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2-5 %, nơi cao 5-10 % số cây.
 5. Cây có múi (quả non)      
- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên hao quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;
- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;
- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số lá;
- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.
6. Cây nhãn, vải (quả non-xanh-chín thu hoạch)
- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;
- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;
- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.
7. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)
- Sâu ăn lá gây hại rải rác;
- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;
- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 

Lượt xem: 86

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 422925- Đang online : 3543