Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM1/6/2018 20:31

Một số kết quả thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Với việc triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách tín dụng đầu tư hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh được ban hành trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất góp phần quan trọng trong việc huy động các nguồn lực nhằm phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


Ảnh: Hoạt động của một Tổ giao dịch lưu động NHCSXH (Nguồn Internet)

Tổng kết, đánh giá sau 10 năm thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh cho thấy sự chủ động vào cuộc tích cực của hệ thống các ngân hàng trên điạ bàn tỉnh. Các Ngân hàng, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh (Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội cựu Chiến binh) và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện công tác đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 155.427 khách hàng có quan hệ vay vốn tín dụng (tăng 13.925 khách hàng so với năm 2008), với dư nợ cho vay đạt 8.690,7 tỷ đồng, tăng 7.219,7 tỷ đồng (gấp 6,1 lần) so với 31/12/2008, tốc độ tăng trưởng bình quân 22%/ năm.


Ảnh: Cán bộ Agribank huyện Sơn Dương làm các thủ tục vay vốn, gửi tiết kiệm cho người dân tại xã Kháng Nhật (Nguồn Internet)

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện lồng ghép cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh là việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại (đã thực hiện giải ngân 144.796,0 triệu đồng/415 trang trại được vay vốn, trong đó: Hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất: 143.799,0 triệu đồng/414 trang trại; Hỗ trợ sản xuất theo VietGAP: 897,0 triệu đồng/09 trang trại; Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm: 100,0 triệu đồng/01 trang trại) và theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi (đã thực hiện giải ngân 177.782,3 triệu đồng/3.508 hộ được vay vốn, trong đó: Trâu sinh sản: 141.133,0 triệu đồng/6.733 con/2.849 hộ; Trâu đực giống: 18.985,0 triệu đồng/383 con/383 hộ;  Cây mía: 81,0 triệu đồng/6,18 ha/08 hộ; Cây cam chăm sóc: 4.297,3 triệu đồng/192,62 ha/137 hộ và trồng mới: 50,0 triệu đồng/2,0 ha/01 hộ; Cây chè (máy sao chè): 50,0 triệu đồng/01 máy/01 hộ; - Nuôi cá lồng: 11.118,0 triệu đồng/288 lồng/109 hộ; nuôi theo VietGAP: 1.630,0 triệu đồng/14 mô hình/14 hộ; đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tham gia hội chợ xúc tiến thương mại: 438,0 triệu đồng).

Bên cạnh đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp cũng đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người nông dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân 123 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong việc thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite và Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hội viên nông dân của 07 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang được vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay để xây dựng nhà tiêu và hệ thống chuồng trại chăn nuôi (ngân sách tỉnh hỗ trợ 17 tỷ đồng để thực hiện xây dựng 5.912 hầm biogas theo và 7.338 công trình vệ sinh).

Với những kết quả thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian qua tiếp tục khẳng định sự vào cuộc chủ động của các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp cận, mở rộng quy mô đầu tư tín dụng để đa dạng hóa nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Đồng thời tác động trực tiếp trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo thế mạnh từng vùng, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển hàng hóa tập trung, các mô hình liên kết trong sản xuất kinh doanh với tiêu thụ sản phẩm, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế của từng vùng, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và trang trại./.

Trần Gia Lam - CCPTNT
 

Lượt xem: 295

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số  2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

Văn bản số 4630/CA-TM về việc  Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

V/v Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành

Văn bản số 17/CĐCS ngày 16/10 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành Hội LHPN Việt Nam 20/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1579404- Đang online : 15815