Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM2/5/2015 11:43

Hàm Yên: Nông thôn nhiều đổi mới

TQĐT - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Hàm Yên đã có những thay đổi đáng kể. Hạ tầng trong thôn từng bước hoàn thiện; điều kiện sản xuất, môi trường văn hóa ngày càng được cải thiện.

TQĐT - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Hàm Yên đã có những thay đổi đáng kể. Hạ tầng trong thôn từng bước hoàn thiện; điều kiện sản xuất, môi trường văn hóa ngày càng được cải thiện...
 


Các sản phẩm nông nghiệp của xã Minh Hương được giới thiệu tại
Hội chợ Cam sành huyện Hàm Yên lần thứ I năm 2015

Sau khi UBND huyện ra Quyết định phê duyệt quy hoạch và Đề án nông thôn mới của 17 xã, các địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy hoạch và thực hiện các vùng sản xuất tập trung. Các xã đã lập đề án, dự án phát triển sản xuất, các mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nghề theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành sản xuất hàng hóa và đẩy mạnh việc thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để định hướng hướng dẫn nhân dân và tập trung nguồn lực cho phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có lợi thế gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm để nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho nhân dân. 

Đến nay, hầu hết các xã đã đạt hiệu quả bước đầu trong quá trình xây dựng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân đảm bảo sản xuất hàng hóa ổn định góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển xây dựng được các mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng có hiệu quả, bền vững. Trên địa bàn huyện đã hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa bền vững như chuỗi cam sành, chuỗi chè, chuỗi vịt bầu...
 


Gia đình anh Ma Văn Chức, thôn Mường, xã Phù Lưu xây dựng ngôi nhà khang trang
từ đầu tư trồng cam.

Huyện khuyến khích huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung vào các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường lớp học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, bưu điện… nhờ đó, sau hơn 4 năm triển khai, bộ mặt nông thôn của huyện đã thay đổi rõ rệt. Đến nay, có 1 xã đạt trên 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 4 xã đạt từ 10-13 tiêu chí; 4 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí và 7 xã đạt dưới 8 tiêu chí và chỉ còn xã Yên Thuận mới đạt 5 tiêu chí. Ngoài xã Bình Xa là xã điểm sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nay, Đức Ninh cũng tập trung phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2016. 

Thời gian tới, Hàm Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục tập trung phát triển sản xuất theo hướng coi trọng giá trị gia tăng, phát triển bền vững; nâng cao kết cấu hạ tầng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, trao quyền cho người dân; chỉ đạo tất cả các xã phải vào cuộc quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét về xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

Lượt xem: 1559

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 419148- Đang online : 4544