Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

Video PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ sản xuất, chăn nuôi lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
3. Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016-2020

Công bố thông tin

1. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
2. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017