Tin tức › Trồng trọt - BVTV14/5/2018 16:24

Dự báo tình hình dịch bệnh gây hại Từ ngày 09/5/2018 đến ngày 15/5/2018

1. Cây lúa

1.1. Lúa xuân chính vụ (chín sữa-sáp)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, nơi cao 1.000-2.000 con/m2,

- Bọ xít dài gây hại tăng mật độ phổ biến 3-4 con/m2, nơi cao 8-10 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;

- Sâu đục thân gây bông bạc rải rác, tỷ lệ hại nơi cao cục bộ 3-5% số bông;

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ một số ruộng, tỷ lệ hại phổ biến 1-3 %, nơi cao 4-5 % số bông;

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 3-5 %, nơi cao 20-30 %, cục bộ 40-50 % số dảnh;

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, gây hại sau các cơn mưa kèm theo dông..., tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá;

1.2. Lúa xuân muộn (làm đòng-trỗ bông-chín sữa)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục nở và gây hại, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, nơi cao 1.000-2.000 con/m2, cục bộ ổ <5.000 con/m2 có khả năng gây
cháy chòm nếu không phun trừ kịp thời;

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 gây hại rải rác, mật độ nơi cao 3-5 con/m2;

- Sâu đục thân gây bông bạc rải rác, tỷ lệ hại nơi cao cục bộ 3-5% số bông;

- Bọ xít dài gây hại trên lúa trỗ mật độ phổ biến 3-4 con/m2, nơi cao 8-10 con/m2;

- Nhện gié gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, gây hại trên các giống nhiễm nếp, BC15..., tỷ lệ hại phổ biến 1-2 %, nơi cao 3-5 % số bông;

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 20-30 % số dảnh;

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh gây hại sâu các cơn mưa kèm theo dông... cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá.

2. Cây ngô (xoáy nõn-trỗ cờ-chín sữa)

- Sâu đục thân, sâu đục bắ, rệp gây hại rải rác.

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 4-8% số lá, cây.

3. Cây lạc đậu tương (quả xanh- chín sáp)

- Sâu cuốn lá, sâu khoang tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.

- Bệnh gỉ sắt, đốm lá gây hại rải rác.

4. Cây chè (ra búp)

- Rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá.

- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.

5. Cây mía (đẻ nhánh)

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;

- Sâu đục thân gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại tỷ lệ hại phổ biến 2-5 %, nơi cao 5-10 % số cây;

 6. Cây có múi (quả non)      

- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên hao quả, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số quả;

- Bệnh loét do vi khuẩn, ghẻ sẹo tiếp tục gây hại tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số lá;

- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.

7. Cây nhãn, vải (quả non)

- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.
 

TT&BVTV

Lượt xem: 1490

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 314889- Đang online : 554