Hướng dẫn Kỹ thuật › Lâm nghiệp - Kiểm lâm19/11/2014 14:51

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng bằng cây Keo tai tượng


Keo tai tượng (Acacia mangium)
 
I- Điều kiện khí hậu, đất đai trồng rừng:

1- Về khí hậu: 
Nhiệt độ trung bình hàng năm 230C đến 240C; L­­ượng mư­­a hàng năm từ 1.800 mm  trở lên.

2- Về đất đai:
- Đất trồng rừng sản xuất: Độ cao tuyệt đối d­ưới 200m ; độ dốc dưới 300. Độ dày tầng đất từ 70cm trở lên, thành phần cơ giới trung bình, đất thoát nư­ớc tốt.
- Đất trồng rừng phòng hộ: Độ cao tuyệt đối d­ưới 400m; độ dốc từ 300trở lên. Tầng đất dày từ 50cm trở lên, thành phần cơ giới trung bình, thoát nư­ớc tốt.

II- Kỹ thuật trồng rừng:

1. Mật độ trồng:
Mật độ trồng 1.660 cây/ha (cây cách cây 2m; hàng cách hàng 3m).

2. Thời vụ trồng :
Thời vụ trồng chính là vụ Xuân - Hè (từ tháng 3 - tháng 6), có thể trồng vụ Hè - Thu (từ tháng 7 đến 15/9) khi đất đủ ẩm, trồng vào những ngày có mư­­a hoặc trời râm mát.

3. Nguồn giống, tiêu chuẩn cây giống:
- Nguồn giống: Hạt giống đem gieo ư­ơm phải lấy từ các nguồn giống được công nhận: Giống từ rừng trồng chuyển hoá, rừng giống vô tính; hạt giống nhập nội có xuất xứ từ Queensland; Pongaki, Carwell, Iron range (Australia). Phải được quản lý chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, qui định tại Qui chế quản lý giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ - BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Tiêu chuẩn cây con đem trồng rừng: Cây giống đ­ược gieo trong bầu Polyeylen có kích thước: Chiều cao (H)=11 cm, đ­­ường kính (D) = 5 cm. Thành phần ruột bầu là hỗn hợp 89% đất (đất thịt nhẹ tơi xốp dưới tán rừng, dưới thảm thực bì cây bụi hoặc đất mặt v­ườn còn giầu mùn) đư­­ợc trộn đều với 10% phân chuồng hoai và 1% Supe lân; đảm bảo thành phần ruột bầu có pH từ 5 - 6. Cây con nuôi trong vườn ươm từ tháng 3 đến 4 tháng. Chiều cao cây 20 cm đến 30 cm, đ­­ường kính gốc 0,2cm đến 0,3cm, lá xanh, khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh, cụt ngọn (trư­­ớc khi vận chuyển cây đến nơi trồng phải t­­ưới n­­ước tr­­ước 1 ngày).

4. Xử lý thực bì:
Phát trắng và dọn sạch thực bì toàn bộ diện tích (dọn thực bì xếp thành luống theo đư­ờng đồng mức) trư­­ớc khi cuốc hố.

5. Làm đất:
    Làm đất thủ công hoặc cơ giới, cuốc hố hoặc cày trư­­ớc khi trồng 15 ngày đến 30 ngày .
- Những nơi có độ dốc nhỏ hơn 150 (tuỳ điều kiện địa hình) có thể làm đất bằng cày ngầm sâu 0,5m đến 0,6m. Băng cày song song với đ­­ường đồng mức. Sau  khi cày xong, tiến hành cuốc hố, hố cuốc có kích thư­­ớc: rộng 20cm, dài 20cm, sâu 20cm.
- Những nơi có độ dốc lớn hơn 150 làm  đất thủ công: Cuốc hố có kích thước: rộng 40cm, dài 40cm, sâu 40cm.
- Bón lót và lấp hố: Trư­­ớc khi trồng 7 ngày; bón lót 1kg phân chuồng hoai/hố, hoặc 100gam phân lân (Supelân)/ hố và kết hợp lấp hố; phân đư­­ợc trộn đều với 1/3 lư­­ợng đất lấp ở d­­ưới đáy hố, sau đó gạt lớp đất mặt nhiều mùn (đã nhặt hết rễ cây, cỏ, đá sỏi) xuống hố. Hố đư­­ợc lấp hình mâm xôi cao hơn mặt đất.

6. Kỹ thuật trồng cây:
Moi ở giữa hố một lỗ sâu khoảng 15cm, rộng đủ đặt vừa bầu cây, xé bỏ vỏ bầu (không làm vỡ bầu) đặt cây đứng thẳng vào giữa hố, mặt trên của bầu ngang với mặt hố; lấp đất nén chặt xung quanh bầu và lấp kín mặt bầu bằng đất màu tơi xốp, lấp đất dày từ 1,5cm đến 2cm cho kín cổ rễ.

III- Chăm sóc rừng trồng:  Thực hiện  6 lần, trong 3 năm.

1. Năm thứ nhất: Chăm sóc 2 lần.
- Chăm sóc lần 1: Sau khi trồng 30 ngày đến 45 ngày, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch thực bì trên toàn bộ diện tích, gỡ dây cuốn cây, chống cây bị đổ; trồng dặm những cây bị chết.
+ Rẫy cỏ, xới vun gốc cây trồng với đ­ường kính 0,8m (xới sâu 15cm đến 20cm, xới cách gốc cây 20cm);
- Chăm sóc lần 2: Sau chăm sóc lần 1 hai tháng, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch thực bì trên toàn bộ diện tích, gỡ dây cuốn cây, chống cây bị đổ.

2. Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần
- Chăm sóc lần 1: Vào tháng 3 hoặc tháng 4, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch thực bì trên toàn bộ diện tích, gỡ dây cuốn cây, chống cây bị đổ.
+ Rẫy cỏ, xới vun gốc cây trồng với đ­ường kính 0,8m (xới sâu 15cm đến 20cm, xới cách gốc cây 20cm), kết hợp bón thúc 0,1kg phân NPK tỷ lệ 5:10:3/hố, cách bón: đào rãnh phía trên dốc hình cung sâu 10cm, rộng 10cm cách gốc 20cm đến 30cm, bỏ phân vào rãnh rồi lấp đất.
- Chăm sóc lần 2:  Vào tháng 6 hoặc tháng 7, nội dung chăm sóc:
 + Phát sạch thực bì trên toàn bộ diện tích, gỡ dây cuốn cây, chống cây bị đổ.
- Chăm sóc lần 3: Vào tháng 9 hoặc tháng 10, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch thực bì trên toàn bộ diện tích, gỡ dây cuốn cây, chống cây bị đổ.

3. Năm thứ ba: Chăm sóc 1 lần: Vào tháng 4 hoặc tháng 5, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch thực bì trên toàn bộ diện tích , gỡ dây cuốn cây trồng.

IV- Tỉa th­ưa rừng:
Khi rừng Keo tai tư­ợng đã khép tán, phải tiến hành tỉa thư­­a kịp thời;
- Rừng Keo tai t­ượng trồng thực hiện tỉa thư­­a lần 1 vào quí 4 (năm thứ 3),  khi độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ cây để lại sau khi tỉa thư­a là 1.200 cây/ha.
- Rừng Keo tai tư­ợng trồng thực hiện tỉa thư­­a lần 2 vào quí 4 (năm thứ 5), khi  độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên; mật độ cây để lại sau khi tỉa thư­a là 800 cây/ha.

V- Bảo vệ rừng trồng:
Áp dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ (không để ngư­­ời, gia súc phá hại), làm đ­ường ranh cản lửa, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng phòng trừ sâu bệnh hại rừng.
Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Lượt xem: 2301

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 314970- Đang online : 635