Hướng dẫn Kỹ thuật › Lâm nghiệp - Kiểm lâm19/11/2014 14:47

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng bằng cây Mỡ


Mỡ (Manglietia conifera Dandy)
 
I- Điều kiện khí hậu, đất đai trồng rừng:

1- Về khí hậu:
Vùng trồng Mỡ phải đạt các điều kiện: Nhiệt độ trung bình năm từ 220 C đến d­­ưới 240 C; l­­ượng mư­­a trong năm trên 1.600 mm.

2- Về đất đai:
Đất rừng kiệt, rừng mới khai thác trắng, rừng nứa, rừng nứa xen cây bụi, phong hoá trên phiến thạch sét, phiến thạch mi ca, phún suất chua, sa phấn thạch, lượng mùn từ trung bình trở lên (trên 2%); tầng đất sâu từ 60 cm trở lên, xốp ẩm (không trồng Mỡ trên đất có thực bì: Cỏ tranh, đồi trọc, đất có cây bụi thấp, nứa tép mọc cằn cỗi).

II- Kỹ thuật trồng rừng:

1- Mật độ trồng:
Mật độ trồng 2.500 cây/ha (cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2m).

2- Thời vụ trồng:
Trồng vụ Xuân- Hè: Từ tháng 2 đến tháng 6, trồng vào những ngày mư­­a kéo dài trời râm mát, đất đủ ẩm, không có gió to.

3- Nguồn giống, tiêu chuẩn cây giống:
- Nguồn giống: Hạt giống Mỡ đem gieo ươm, phải được lấy từ các nguồn giống là rừng chuyển hoá hoặc từ các cây mẹ  được công nhận.
- Tiêu chuẩn cây con đem trồng rừng: Cây giống đ­­ược ­­­ươm trong bầu Polyetylen có kích thư­­ớc: Chiều cao (H) = 11 cm, đường kính (D) = 5 cm; nuôi trong v­­­ườn ư­­­ơm từ 4  tháng đến  6 tháng; chiều cao cây từ 30 cm đến  50 cm, đư­­­ờng kính gốc 3mm đến 5mm, có từ  5 lá -  6 lá, khoẻ mạnh, không bị cụt ngọn, sâu bệnh.

4- Xử lý thực bì:
 Phát trắng, dọn sạch thực bì trên toàn bộ diện tích (dọn thực bì xếp theo đường đồng mức) trư­­ớc khi cuốc hố.

5- Làm đất:
Làm đất cục bộ bằng ph­­ương pháp cuốc hố; hố cuốc có kích th­­ước: Rộng 30cm, dài 30cm, sâu 30cm; bố trí hố cuốc giữa các hàng theo kiểu nanh sấu.
Lấp hố: Phải lấp đất trư­­ớc khi trồng  từ 8 ngày đến 10 ngày. Khi lấp hố gạt lớp đất mặt nhiều mùn đã đập nhỏ, nhặt hết rễ cây, đá lẫn lấp đầy miệng hố theo hình mâm xôi (lấp đất cao hơn miệng hố 2 cm đến 3 cm) .

6- Kỹ thuật trồng cây:
Moi một lỗ ở giữa hố sâu 15cm, rộng đủ đặt vừa bầu cây, xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố, mặt trên của bầu thấp hơn mặt hố từ 1,5 cm đến 2cm; lấp đất tơi nhỏ (loại bỏ đá, cỏ dại) cao đến 2/3 bầu, nén chặt xung quanh bầu (tránh làm vỡ bầu); tiếp tục lấp đất tới đường kính cổ rễ, lấp đất cao hơn mặt bầu từ 1,5cm đến 2 cm cho kín cổ rễ.

III- Chăm sóc rừng trồng: Thực hiện 8 lần, trong 4 năm.

1- Năm thứ nhất : Chăm sóc 2 lần,
- Chăm sóc lần 1: Sau khi trồng đư­­ợc 1tháng đến 1,5 tháng, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.
+ Dẫy cỏ, xới vun xung quanh gốc cây trồng đ­­ường kính rộng 0,8m.
+ Trồng dặm lại những cây bị chết; gỡ dây leo cuốn cây, chống lại cây bị đổ, đất vùi.
- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 8 đến tháng 9, nội dung chăm sóc:   
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .

2- Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần,
- Chăm sóc lần 1: Vào tháng 3 đến tháng 4, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .
+ Dẫy cỏ, xới vun xung quanh gốc cây trồng đ­­ường kính rộng 0,8m.
- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 6 đến tháng 7, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .
- Chăm sóc lần 3: Vào tháng 8 đến tháng 9, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .

3- Năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần
- Chăm sóc lần 1: Vào tháng 5  đến tháng 6, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.
- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 8 đến tháng 9, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.

4- Năm thứ tư: Chăm sóc 1 lần
Vào tháng 4 đến tháng 5, nội dung chăm sóc: Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.

IV- Tỉa th­­ưa rừng:

1- Điều kiện rừng Mỡ đ­ưa vào tỉa th­ưa:
1.1- Rừng Mỡ kinh doanh gỗ giấy: Tỉa th­ưa 2 lần:
Lần 1: Khi rừng ở tuổi 4 đến 5 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 1.250 cây/ha.
Lần 2: Khi rừng ở tuổi 8 đến 9 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 838 cây/ha.

1.2- Rừng Mỡ kinh doanh gỗ lớn: Tỉa th­ưa 3 lần:
Lần 1: Khi rừng ở tuổi 4 đến 5 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 1.250 cây/ha.
Lần 2: Khi rừng ở tuổi 8 đến 9 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 625 cây/ha.
Lần 3: Khi rừng ở tuổi 13 đến 15tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 400 cây/ha.

2 - Mùa tỉa thưa:
 Mùa tỉa thưa tốt nhất vào mùa khô hanh. Nhưng tuỳ điều kiện rừng, hoàn cảnh khí hậu, địa hình và đặc điểm tổ chức sản xuất mà mùa tỉa thưa được mở rộng sang các tháng khác, trừ tháng mưa nhiều.

V- Bảo vệ rừng:

Áp dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng (không để người, gia súc phá hại), làm đ­ường ranh cản lửa, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại.

Lượt xem: 1852

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 314971- Đang online : 636