Hướng dẫn Kỹ thuật › Lâm nghiệp - Kiểm lâm19/11/2014 14:47

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng bằng cây Mỡ


Mỡ (Manglietia conifera Dandy)
 
I- Điều kiện khí hậu, đất đai trồng rừng:

1- Về khí hậu:
Vùng trồng Mỡ phải đạt các điều kiện: Nhiệt độ trung bình năm từ 220 C đến d­­ưới 240 C; l­­ượng mư­­a trong năm trên 1.600 mm.

2- Về đất đai:
Đất rừng kiệt, rừng mới khai thác trắng, rừng nứa, rừng nứa xen cây bụi, phong hoá trên phiến thạch sét, phiến thạch mi ca, phún suất chua, sa phấn thạch, lượng mùn từ trung bình trở lên (trên 2%); tầng đất sâu từ 60 cm trở lên, xốp ẩm (không trồng Mỡ trên đất có thực bì: Cỏ tranh, đồi trọc, đất có cây bụi thấp, nứa tép mọc cằn cỗi).

II- Kỹ thuật trồng rừng:

1- Mật độ trồng:
Mật độ trồng 2.500 cây/ha (cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2m).

2- Thời vụ trồng:
Trồng vụ Xuân- Hè: Từ tháng 2 đến tháng 6, trồng vào những ngày mư­­a kéo dài trời râm mát, đất đủ ẩm, không có gió to.

3- Nguồn giống, tiêu chuẩn cây giống:
- Nguồn giống: Hạt giống Mỡ đem gieo ươm, phải được lấy từ các nguồn giống là rừng chuyển hoá hoặc từ các cây mẹ  được công nhận.
- Tiêu chuẩn cây con đem trồng rừng: Cây giống đ­­ược ­­­ươm trong bầu Polyetylen có kích thư­­ớc: Chiều cao (H) = 11 cm, đường kính (D) = 5 cm; nuôi trong v­­­ườn ư­­­ơm từ 4  tháng đến  6 tháng; chiều cao cây từ 30 cm đến  50 cm, đư­­­ờng kính gốc 3mm đến 5mm, có từ  5 lá -  6 lá, khoẻ mạnh, không bị cụt ngọn, sâu bệnh.

4- Xử lý thực bì:
 Phát trắng, dọn sạch thực bì trên toàn bộ diện tích (dọn thực bì xếp theo đường đồng mức) trư­­ớc khi cuốc hố.

5- Làm đất:
Làm đất cục bộ bằng ph­­ương pháp cuốc hố; hố cuốc có kích th­­ước: Rộng 30cm, dài 30cm, sâu 30cm; bố trí hố cuốc giữa các hàng theo kiểu nanh sấu.
Lấp hố: Phải lấp đất trư­­ớc khi trồng  từ 8 ngày đến 10 ngày. Khi lấp hố gạt lớp đất mặt nhiều mùn đã đập nhỏ, nhặt hết rễ cây, đá lẫn lấp đầy miệng hố theo hình mâm xôi (lấp đất cao hơn miệng hố 2 cm đến 3 cm) .

6- Kỹ thuật trồng cây:
Moi một lỗ ở giữa hố sâu 15cm, rộng đủ đặt vừa bầu cây, xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố, mặt trên của bầu thấp hơn mặt hố từ 1,5 cm đến 2cm; lấp đất tơi nhỏ (loại bỏ đá, cỏ dại) cao đến 2/3 bầu, nén chặt xung quanh bầu (tránh làm vỡ bầu); tiếp tục lấp đất tới đường kính cổ rễ, lấp đất cao hơn mặt bầu từ 1,5cm đến 2 cm cho kín cổ rễ.

III- Chăm sóc rừng trồng: Thực hiện 8 lần, trong 4 năm.

1- Năm thứ nhất : Chăm sóc 2 lần,
- Chăm sóc lần 1: Sau khi trồng đư­­ợc 1tháng đến 1,5 tháng, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.
+ Dẫy cỏ, xới vun xung quanh gốc cây trồng đ­­ường kính rộng 0,8m.
+ Trồng dặm lại những cây bị chết; gỡ dây leo cuốn cây, chống lại cây bị đổ, đất vùi.
- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 8 đến tháng 9, nội dung chăm sóc:   
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .

2- Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần,
- Chăm sóc lần 1: Vào tháng 3 đến tháng 4, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .
+ Dẫy cỏ, xới vun xung quanh gốc cây trồng đ­­ường kính rộng 0,8m.
- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 6 đến tháng 7, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .
- Chăm sóc lần 3: Vào tháng 8 đến tháng 9, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích .

3- Năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần
- Chăm sóc lần 1: Vào tháng 5  đến tháng 6, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.
- Chăm sóc lần 2: Vào tháng 8 đến tháng 9, nội dung chăm sóc:
+ Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.

4- Năm thứ tư: Chăm sóc 1 lần
Vào tháng 4 đến tháng 5, nội dung chăm sóc: Phát sạch cỏ, dây leo cây bụi lấn át cây trồng trên toàn bộ diện tích.

IV- Tỉa th­­ưa rừng:

1- Điều kiện rừng Mỡ đ­ưa vào tỉa th­ưa:
1.1- Rừng Mỡ kinh doanh gỗ giấy: Tỉa th­ưa 2 lần:
Lần 1: Khi rừng ở tuổi 4 đến 5 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 1.250 cây/ha.
Lần 2: Khi rừng ở tuổi 8 đến 9 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 838 cây/ha.

1.2- Rừng Mỡ kinh doanh gỗ lớn: Tỉa th­ưa 3 lần:
Lần 1: Khi rừng ở tuổi 4 đến 5 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 1.250 cây/ha.
Lần 2: Khi rừng ở tuổi 8 đến 9 tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 625 cây/ha.
Lần 3: Khi rừng ở tuổi 13 đến 15tuổi, độ tàn che của rừng từ  0,7 trở lên, mật độ rừng để lại sau khi tỉa th­ưa 400 cây/ha.

2 - Mùa tỉa thưa:
 Mùa tỉa thưa tốt nhất vào mùa khô hanh. Nhưng tuỳ điều kiện rừng, hoàn cảnh khí hậu, địa hình và đặc điểm tổ chức sản xuất mà mùa tỉa thưa được mở rộng sang các tháng khác, trừ tháng mưa nhiều.

V- Bảo vệ rừng:

Áp dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng (không để người, gia súc phá hại), làm đ­ường ranh cản lửa, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại.

Lượt xem: 2010

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Về việc tăng cường công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò giống thuộc các nguồn vốn hỗ trợ

Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 25/7/2018  V/v hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất vụ Xuân, Hè thu 2018

Công văn số 1153/SNN-TL ngày 27/7/2018 về việc phòng tránh mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Công điện số 08/CĐ-TCTLQLCT ngày 24/7/2018 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng cho cây trồng. Đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp.

Công văn 282/BC-SNN Báo cáo tổng hợp thiệt hại do mưa, gió lốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 từ ngày 20 đến ngày 23/7/2018

Công điện số 14/CĐ-TW ngày 18/7/2018 của Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, TT&TKCN chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất

Văn bản số 1121/SNN-TL ngày 17/7/2018 về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Văn bản số 813/TT-CLT ngày 17/7/2018 V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão Sơn Tinh

Văn bản số 1085/SNN-TTr ngày 13/7/2018 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn

Công văn số 1026/SNN-KH ngày 06/07/2018 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

V/v chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ trong nuôi trồng thủy sản

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 627788- Đang online : 384