Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM23/10/2014 7:58

Đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.


Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức
tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp (Ảnh: sưu tầm)


 
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ NN-PTNT chủ trì, lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ nghị định quy định về hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng mà dự thảo nêu ra là Chính phủ sẽ xem xét trình Quốc hội không áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với các khoản giao dịch mua bán, trao đổi giữa các HTX với nhau để khuyến khích sự phát triển của phong trào hợp tác xã trong toàn nền kinh tế

 

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: sưu tầm)

 
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo nghiên cứu chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các HTX nông nghiệp, trong đó có HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, bỏ thuế giá trị gia tăng trên dịch vụ HTX cung cấp cho xã viên. Liên quan tới chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, dự thảo nghị định nêu rõ: Chính phủ dành tối thiểu 30% kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại hàng năm (thuộc Quỹ hỗ trợ xúc tiến thương mại) để giúp các HTX nông nghiệp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của các thành viên HTX

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, hiện nay cả nước có 10.339 HTX nông nghiệp, trong đó có 9.363 HTX dịch vụ và sản xuất nông nghiệp (chiếm 92%), 115 HTX lâm nghiệp, 594 HTX thủy sản và 79 HTX diêm nghiệp. Số lượng HTX thành lập mới trong những năm gần đây tăng mỗi năm bình quân khoảng 200 HTX

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định, hiện nay phần lớn các HTX đều hoạt động kém hiệu quả. Số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả mới đạt khoảng 10%. Nội dung hoạt động của HTX khá hạn hẹp, mới chỉ thực hiện được một số dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh trong cung cấp các dịch vụ rất hạn chế...

 
Theo: Viện KHKKT miền nam

Lượt xem: 1482

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 412764- Đang online : 2497