Tin tức › Trồng trọt - BVTV28/3/2018 10:30

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới (Từ ngày 28 tháng 03 năm 2018 đến ngày 2 tháng 4 năm 2018)

1. Cây lúa
1.1. Lúa xuân chính vụ (đứng cái-làm đòng)
- Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại diện rộng trên các giống nhiễm tỷ lệ hại trung bình 2-3%, nơi cao 10-20%, cục bộ 30-60% số lá;

 

 Bệnh đạo ôn trên lá
 
- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại trung bình 2-3%, nơi cao 5-10 % số dảnh;
- Bệnh bạc lá phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá;
- Bọ trĩ, bọ xít đen, dòi đục nõn gây hại rải rác;
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;
- Chuột gây hại cục bộ một số ruộng khô hạn, khe hẻm núi, ruộng gần nhà, ... tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 10-15% số dảnh;
 
- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ phổ biến 2-4 con/m2, nơi cao 5-8 con/m2, cục bộ 10-15 con/m2.ổ trứng xuất hiện rải rác, nơi cao cục bộ 1 ổ/m2.
1.2. Lúa xuân muộn (cuối đẻ-đứng cái)
- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;
- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2;
- Bọ xít đen gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2;
- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, nơi cao 4-5 con/m2.
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30% số lá;
- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số dảnh;
- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ tại một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng chua, không chủ động nước... tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số khóm;
2. Cây ngô (5-8 lá)
- Sâu đục thân, sâu cắn nõn gây hại rải rác.
- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá, cây.
3. Cây lạc đậu tương (phân cành-ra hoa)
- Sâu cuốn lá, sâu khoang tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.
- Bệnh lở cổ rễ, mốc sương, héo xanh gây hại rải rác.
4. Cây chè (ra búp)
- Rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá.
- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.
5. Cây mía
- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số cây;
- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;
- Sâu đục thân, bệnh trắng lá gây hại tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30% số cây;
 6. Cây có múi (quả chín-thu hoạch)       
- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % số quả;
- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá;
- Giòi hại hoa rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số nụ hoa;
- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.
7. Cây nhãn, vải (lộc -nhồng hoa)
- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;
- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;
- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-4 % số lá.
8. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)
- Sâu ăn lá gây hại rải rác;
- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;
- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 
CC TT&BVTV

Lượt xem: 3173

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 419134- Đang online : 4530