Tin tức › Trồng trọt - BVTV28/3/2018 10:30

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới (Từ ngày 28 tháng 03 năm 2018 đến ngày 2 tháng 4 năm 2018)

1. Cây lúa
1.1. Lúa xuân chính vụ (đứng cái-làm đòng)
- Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại diện rộng trên các giống nhiễm tỷ lệ hại trung bình 2-3%, nơi cao 10-20%, cục bộ 30-60% số lá;

 

 Bệnh đạo ôn trên lá
 
- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại trung bình 2-3%, nơi cao 5-10 % số dảnh;
- Bệnh bạc lá phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá;
- Bọ trĩ, bọ xít đen, dòi đục nõn gây hại rải rác;
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;
- Chuột gây hại cục bộ một số ruộng khô hạn, khe hẻm núi, ruộng gần nhà, ... tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 10-15% số dảnh;
 
- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ phổ biến 2-4 con/m2, nơi cao 5-8 con/m2, cục bộ 10-15 con/m2.ổ trứng xuất hiện rải rác, nơi cao cục bộ 1 ổ/m2.
1.2. Lúa xuân muộn (cuối đẻ-đứng cái)
- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;
- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2;
- Bọ xít đen gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2;
- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, nơi cao 4-5 con/m2.
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30% số lá;
- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số dảnh;
- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ tại một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng chua, không chủ động nước... tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số khóm;
2. Cây ngô (5-8 lá)
- Sâu đục thân, sâu cắn nõn gây hại rải rác.
- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá, cây.
3. Cây lạc đậu tương (phân cành-ra hoa)
- Sâu cuốn lá, sâu khoang tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.
- Bệnh lở cổ rễ, mốc sương, héo xanh gây hại rải rác.
4. Cây chè (ra búp)
- Rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá.
- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.
5. Cây mía
- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số cây;
- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;
- Sâu đục thân, bệnh trắng lá gây hại tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30% số cây;
 6. Cây có múi (quả chín-thu hoạch)       
- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % số quả;
- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá;
- Giòi hại hoa rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số nụ hoa;
- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.
7. Cây nhãn, vải (lộc -nhồng hoa)
- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;
- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;
- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-4 % số lá.
8. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)
- Sâu ăn lá gây hại rải rác;
- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;
- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 
CC TT&BVTV

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841085- Đang online : 5314