Tin tức › Trồng trọt - BVTV28/3/2018 10:30

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới (Từ ngày 28 tháng 03 năm 2018 đến ngày 2 tháng 4 năm 2018)

1. Cây lúa
1.1. Lúa xuân chính vụ (đứng cái-làm đòng)
- Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại diện rộng trên các giống nhiễm tỷ lệ hại trung bình 2-3%, nơi cao 10-20%, cục bộ 30-60% số lá;

 

 Bệnh đạo ôn trên lá
 
- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại trung bình 2-3%, nơi cao 5-10 % số dảnh;
- Bệnh bạc lá phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá;
- Bọ trĩ, bọ xít đen, dòi đục nõn gây hại rải rác;
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;
- Chuột gây hại cục bộ một số ruộng khô hạn, khe hẻm núi, ruộng gần nhà, ... tỷ lệ hại phổ biến 2-3%, nơi cao 10-15% số dảnh;
 
- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ phổ biến 2-4 con/m2, nơi cao 5-8 con/m2, cục bộ 10-15 con/m2.ổ trứng xuất hiện rải rác, nơi cao cục bộ 1 ổ/m2.
1.2. Lúa xuân muộn (cuối đẻ-đứng cái)
- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, mật độ nơi cao 5-10 con/m2;
- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2;
- Bọ xít đen gây hại rải rác, mật độ nơi cao 2-3 con/m2;
- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, nơi cao 4-5 con/m2.
- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên các giống nhiễm tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30% số lá;
- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số dảnh;
- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ tại một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng chua, không chủ động nước... tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số khóm;
2. Cây ngô (5-8 lá)
- Sâu đục thân, sâu cắn nõn gây hại rải rác.
- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá, cây.
3. Cây lạc đậu tương (phân cành-ra hoa)
- Sâu cuốn lá, sâu khoang tiếp tục gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2.
- Bệnh lở cổ rễ, mốc sương, héo xanh gây hại rải rác.
4. Cây chè (ra búp)
- Rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại tỷ lệ phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-20% số búp, lá.
- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá.
5. Cây mía
- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số cây;
- Bọ hung gây hại rải rác tại một số ruộng đất soi bãi, mật độ nơi cao 1-2 con/hố;
- Sâu đục thân, bệnh trắng lá gây hại tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30% số cây;
 6. Cây có múi (quả chín-thu hoạch)       
- Bệnh thán thư tiếp tục gây hại trên quả rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % số quả;
- Tập đoàn nhện gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá;
- Giòi hại hoa rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số nụ hoa;
- Sâu vẽ bùa gây hại rải rác.
7. Cây nhãn, vải (lộc -nhồng hoa)
- Bọ xít nâu tiếp tục gây hại tăng, mật độ nơi cao 2-4 con/cành;
- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;
- Bệnh sương mai, nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-4 % số lá.
8. Cây lâm nghiệp (vườn ươm-1-5 tuổi)
- Sâu ăn lá gây hại rải rác;
- Bệnh phấn trắng, bệnh lở cổ rễ trên cây keo vườn ươm gây hại rải rác, nơi cao 1-3 % số cây;
- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 
CC TT&BVTV

Lượt xem: 3701

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 2060/SNN-TS về việc phòng, chống rét trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản

V/v Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành

Văn bản số 17/CĐCS ngày 16/10 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành Hội LHPN Việt Nam 20/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1506945- Đang online : 6022