Tin tức › Khuyến nông - Khoa học công nghệ2/2/2018 10:49

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện ứng dụng thành công nhiều đề tài, dự án khoa học vào sản xuất

Trong quá trình hội nhập của đất nước, khoa học công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Đối với tỉnh Tuyên Quang, với đặc thù là tỉnh miền núi, việc tìm tòi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất luôn được ngành nông nghiệp đặt lên hàng đầu.

Kết quả đạt được

Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; tham mưu xây dựng lồng ghép các nguồn vốn để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từ đó thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp; nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả được nhân rộng. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 bình quân 5,78 %/năm, năm 2017 tăng trưởng trên 4% so với năm 2016.

Đã xây dựng thành công và duy trì 14 mô hình sản xuất VietGAP, với 255,47 ha (trong đó có 02 mô hình chè, 11 mô hình cam, và 01 mô hình bưởi) và 769 ha chè áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững Rainforest. Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm cho 29 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Các sản phẩm được chứng nhận VietGAP đều có giá bán tăng khoảng 30% so với trước khi được chứng nhận. Các sản phẩm đang từng bước khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, như: Cam Sành Hàm Yên, Bưởi Xuân Vân, Chè Bát tiên Mỹ Bằng, Chè xanh Vĩnh Tân, Mật ong Phong Thổ,...

 

Mô hình nuôi nhốt bò tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên

Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu giống và thời vụ đối với nhiều cây trồng; hệ thống khuyến nông đã làm tốt việc hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; cập nhật thường xuyên thông tin về thị trường và giá cả các mặt hàng nông sản để nông dân thực hiện đúng kỹ thuật và có định hướng đầu tư sản xuất; triển khai nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình đạt hiệu quả, được nhân rộng, điển hình như: Mô hình sử dụng phân viên nén dúi sâu; mô hình giống lúa RVT và Bte-1; mô hình chè xanh Làng Bát; mô hình hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi; mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học; sử dụng phân Growmore bón cho mía, năng suất mía tăng từ 15-20% so với bón phân đơn truyền thống; sản xuất giống cá Rầm xanh, Anh vũ và cá Chiên bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; mở rộng diện tích trồng rừng bằng giống keo nuôi cấy mô.

Đã chú trọng nghiên cứu tuyển chọn, chuyển giao đưa vào sản xuất nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thị trường thông qua các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Hiện nay tỷ lệ sử dụng giống lúa tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đạt trên 85% diện tích.

Triển khai các chương trình hỗ trợ máy móc giảm tổn thất sau thu hoạch; tập huấn kiến thức và kỹ năng về sử dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn. Đưa mức độ bình quân về cơ giới hóa các khâu sản xuất năm 2016 lên 38,1%, tăng 11,2% so với năm 2012 (cơ giới khâu làm đất 80,59%; cơ giới khâu thu hoạch, tuốt, tách hạt 47,93%; cơ giới khâu chăm sóc 16,83%; cơ giới khâu gieo cấy 7,09%). Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho người dân có nhiều cơ hội được tiếp cận với khoa học và công nghệ mới trong sản xuất.

Ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới như: Ứng dụng công nghệ kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn để kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới; năm 2016 đã thực hiện lắp đặt, kiên cố được trên 48,2 km kênh mương phục vụ sản xuất; năm 2017 lắp đặt được thêm 180,6 km.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng như: Ứng dụng phần mềm GeoSurvey trong công tác Quản lý bảo vệ rừng Kiểm tra hiện trạng rừng trên phần mềm LOCUS FREE ứng dụng cho hệ điều hành Android, có thẻ SD trên smart phone (cài đặt trên điện thoại di động thay máy định vị GPS); Ứng dụng phần mềm Google Earth trong quản lý, giám sát nhân viên tuần rừng; Áp dụng công thức dự báo cháy rừng của Nesterov (chỉ số P) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Từ năm 2012 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát phát triển nông thôn thực hiện 11 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, nhiều đề tài, dự án đã được tuyên truyền ứng dụng trong thực tế sản xuất.

  Nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới

 Để góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã đề ra, giai đoạn tới, ngành nông nghiệp tiếp tục xác định “đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là khâu then chốt để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản”. Theo đó, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, tạo bước đột phá về giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất giống; tưới tiên tiến; sản xuất an toàn sinh học; phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Tăng cường hợp tác công tư, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả.

Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển các vùng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ và xây dựng, quảng bá các thương hiệu cho các sản phẩm nông sản hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao.

Xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết những yêu cầu bức thiết cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, nhất là sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; phát triển hạ tầng kỹ thuật khoa học công nghệ, khu công nghệ cao; củng cố hệ thống tổ chức, nhất là hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân về khoa học công nghệ; liên kết trong nước, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Chú trọng thực hiện công tác đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, nhất là đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả./.
 
PGĐ- Nguyễn Đại Thành 

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877312- Đang online : 4615