Tin tức › Xúc tiến TM - Vệ sinh ATTP3/2/2018 10:17

Sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Sau hơn 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sản xuất nông sản gắn với thị trường tiêu thụ.

 


Mô hình sản xuất giống lúa mới tại xã Phú Bình (Chiêm Hóa).

Ngành nông nghiệp đã quy hoạch được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cam sành diện tích trên 7.817 ha (diện tích cho sản phẩm trên 5.000 ha), sản lượng quả đạt trên 60.000 tấn, giá trị đạt 600 tỷ đồng/năm. Duy trì ổn định diện tích chè toàn tỉnh trên 8.000 ha, sản lượng búp tươi đạt trên 64.000 tấn, giá trị đạt trên 250 tỷ đồng/năm. Thâm canh cây mía nguyên liệu đạt trên 10.473 ha, năng suất bình quân từ 60,1 tấn/ha; sản lượng mía cây đạt trên 640.000 tấn, giá trị đạt trên 400 tỷ đồng/năm. Lạc hàng hóa tập trung tại huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình 3.100 ha, sản lượng toàn tỉnh đạt trên 12.000 tấn, giá trị sản phẩm trên 180 tỷ đồng/năm; vùng bưởi đạt trên 1.500 ha. 

Lĩnh vực chăn nuôi cũng đang chuyển dịch theo hướng tập trung quy mô trang trại, gia trại với trên 386 hộ chăn nuôi quy mô từ 300 đến 1.000 lợn thịt/lứa, từ 2.000 - 5.000 con gia cầm/lứa. Toàn tỉnh có 9 hợp tác xã và 237 trang trại chăn nuôi; sản lượng thịt hơi năm 2017 đạt trên 57 nghìn tấn, sản lượng sữa bò tươi đạt 14.000 tấn. 

Năm 2017, thực hiện Đề án củng cố, nâng cao hiệu quả của các công ty lâm nghiệp; nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả rừng trồng, toàn tỉnh đã cấp chứng chỉ FSC cho 16.478,5 ha. Hoàn thành trồng rừng tập trung được trên 12.049 ha; diện tích kinh doanh rừng gỗ lớn lũy kế đạt 9.342,7 ha, trồng 194,2 ha rừng bằng giống keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, nâng diện tích thực hiện đến nay là 560,8 ha. 

Việc liên kết, hình thành các chuỗi tiêu thụ sản phẩm được ngành đặt lên hàng đầu. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 15 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác có tham gia liên kết với doanh nghiệp, 12 doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với hợp tác xã và nông dân, 45 trang trại có tham gia liên kết với doanh nghiệp để sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 1 dự án cánh đồng mía lớn quy mô 11 ha tại xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa); Hợp tác xã nông lâm nghiệp Tam Đa (Sơn Dương) thực hiện liên kết sản xuất mía nguyên liệu với 800 hộ dân, quy mô 214 ha. Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm xây dựng mô hình liên kết sản xuất mới trên 200 ha theo phương thức: Công ty thành lập các tổ dịch vụ thực hiện bón phân, phun thuốc, thu hái; nông dân thực hiện các công việc còn lại và tham gia quản lý vườn chè; hình thức này giúp quản lý chặt chẽ được chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. Phối hợp với Công ty TNHH 2 thành viên Hoàng Hà (Vĩnh Phúc), Công ty TNHH xây dựng và XNK Việt Trung thực hiện mô hình liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm ớt chỉ thiên. Kết nối Công ty TNHH lâm sản và dịch vụ Long Giang là đầu mối tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp (miến dong Hợp Thành, chè xanh Làng Bát, mật ong Tuyên Quang, tinh bột nghệ Tiến Phát, rượu ngô Na Hang) tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối thực phẩm an toàn tại thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần chè KIA Tăng thực hiện xây dựng hợp tác xã kiểu mới liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ chè ở xã Hồng Thái (Na Hang).

Năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện điều chỉnh 19.567,9 ha đất lâm nghiệp sang trồng cây khác, trong đó trồng mía 1.553 ha, trồng cam 2.000 ha, trồng chè 18 ha... Cơ cấu cây trồng từng bước được thay thế bằng giống năng suất, chất lượng, trong năm 2017 đã lựa chọn, bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh 1 giống lúa (J02); đồng thời cũng loại 1 giống không còn phù hợp với sản xuất ở địa phương ra khỏi cơ cấu giống của tỉnh; mở rộng sản xuất các giống ngô biến đổi gen năm 2017 đạt trên 1.816,8 ha, chiếm 10,39% diện tích trồng ngô. Chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào gieo cấy đạt trên 85% diện tích; tỷ lệ chè lai, chè đặc sản đạt trên 50,26% cơ cấu giống. Giá trị sản phẩm thu được/ha canh tác nông nghiệp đạt 67 triệu đồng.

Với những kết quả trên, năm 2018, ngành Nông nghiệp tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm gốc 2010) đạt 8.054 tỷ đồng, tăng 4,1% so với ước thực hiện năm 2017.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 841349- Đang online : 5578