Tin tức › Trồng trọt - BVTV7/9/2017 16:12

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới ( từ ngày 06/9 đến 13/9/2017)

1.Cây lúa

1.1. Trà sớm (Chín sữa-sáp-thu hoạch)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gây hại mật độ phổ biến 300-500 con/m2; nơi cao 1.000-2.000 con/m2;

- Sâu đục thân 2 chấm gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số bông bạc;

- Bọ xít dài gây hại rải rác mật độ phổ biến 1-3 con/m2, nơi cao 10-12 con/m2;

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh, gây hại tại các vùng lộng gió, sau các trận mưa dông, ruộng bị ngập…Tỷ lệ hại phổ biến 2-3 %, nơi cao 10-30 % số lá;

- Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 20-50 % số dảnh (Vết cũ);

- Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục gây hại rải rác trên các giống nhiễm BC15, KM18, Nếp…;Tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số bông;

- Chuột gây tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 1-2 %, nơi cao 5-10 % số dảnh;

- Bệnh vàng lá di động hại cục bộ 1 số ruộng tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số khóm.

1.2. Trà chính vụ (Đòng già, trỗ bông-phơi màu-chín sữa)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6 tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 300-500 con/m2; nơi cao 1.000-2.000 con/m2; cục bộ 3.000-5.000 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 3-5 con/m2, nơi cao 20-50 con/m2; Trưởng thành cuốn lá nhỏ tiếp tục vũ hoá rải, mật độ nơi cao
3-5 con/m2;

- Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1% số bông;

- Bệnh thối thân do vi khuẩn gây hại tăng tại các ruộng bị ngập, lũ tràn qua, tỷ lệ hại phổ biến 1-3 %, nơi cao 4-5% số khóm;

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá, bệnh đạo ôn cổ bông gây hại tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số bông;

- Bệnh khô vằn gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 1-3 %, nơi cao 10-20 %; cục bộ 30-50 % số dảnh;

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn  phát sinh, gây hại tại các vùng lộng gió, sau các trận mưa dông, ruộng bị ngập…Tỷ lệ hại phổ biến 2-3 %, nơi cao
20-30 % số lá;

 
                                                                  Bệnh bạc lá lúa                                            Bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa
- Bệnh vàng lá di động, lùn sọc đen tiếp tục gây hại cục bộ 1 số ruộng tỷ lệ hại rải rác; (Chiêm Hoá);

- Chuột gây tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 1-2 %, nơi cao 5-10 % số dảnh.

1.3. Trà muộn (Đứng cái-làm đòng)

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6 tiếp tục gây hại tăng, mật độ phổ biến 300-500 con/m2; nơi cao 1.000-2.000 con/m2; cục bộ 4.000-5.000 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại rải rác mật độ phổ biến 10-15 con/m2, nơi cao 30-50 con/m2;

- Sâu đục thân 2 chấm gây dảnh héo rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1% số dảnh;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại tăng tại một số ruộng bị ngập, trũng hẩu, ruộng có chân đất cát..., tỷ lệ hại nơi cao 20-30 % số khóm;

- Bệnh khô vằn gây hại tăng, tỷ lệ hại phổ biến 4-5% số dảnh, nơi cao 10-20 %, cục bộ 40-60 % số dảnh;

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn  phát sinh, gây hại tại các vùng lộng gió, sau các trận mưa dông, ruộng bị ngập…Tỷ lệ hại phổ biến 2-3 % số lá, nơi cao 10-20 %, cục bộ 40-60 % số lá;

- Bệnh thối thân do vi khuẩn gây hại tăng tại các ruộng bị ngập, lũ tràn qua, tỷ lệ hại phổ biến 1-3 % số khóm, nơi cao 4-5% số khóm;

- Chuột gây tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 1-2 %, nơi cao 5-10 % số dảnh.

2. Cây ngô

2.1. Ngô hè thu (6-8 lá-xoáy nõn-trỗ cờ-chín sữa)

- Sâu cắn nõn, sâu đục thân, châu chấu gây hại rải rác, mật độ thấp;

- Bệnh khô vằn, đốm lá gây, gỉ sắt hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5 %, nơi cao 10-15 % số lá, cây.

2.2. Ngô đông (Mới trồng): Sâu bệnh hại thấp.

3. Cây lạc đậu tương (Phân cành-ra hoa-quả xanh)

- Sâu khoang, sâu cuốn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, đốm lá, gỉ sắt gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-3 % số cây.

4. Cây chè (phát triển búp)

- Rầy xanh, bọ trĩ tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại cục bộ 1 số vườn, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số búp;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía (Vươn lóng, tích luỹ đường)

- Sâu đục thân vẫn tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số cây;

- Bọ trĩ gây hại tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số cây;

- Rệp bông xơ, rệp sáp gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số cây;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 3-4 con/hố.

6. Cây có múi (Quả nhỏ, lộc bánh tẻ)                      

- Sâu vẽ bùa, rệp muội gây hại rải rác;

- Nhện đỏ và nhện rám vàng, nhện trắng tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Bệnh loét gây hại trên cam kiến thiết cơ bản, tỷ lệ hại phổ biến 3-5 % số lá, nơi cao 8-10% số lá;

- Bệnh sẹo, bệnh thán thư gây hại nơi cao 10-20 % số lá, quả;

- Bệnh vàng lá thối rễ, tuyến trùng gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải (Lộc bánh tẻ)

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp (Vườn ươm-1-5 tuổi)

- Sâu ăn lá vẫn tiếp tục gây hại rải rác.

- Bệnh phấn trắng, bệnh thán thư  lá gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh chết héo, vườn ươm gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

 
CC BVTV

Lượt xem: 43654

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Công văn số 14/PCTT-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

Công văn số 1596/SNN-TL Về việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 161479- Đang online : 2780