Tin tức › Trồng trọt - BVTV23/8/2017 11:16

Chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng lứa 6 hại lúa mùa 2017

Hiện nay trên lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng- trỗ bông. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang vũ hoá trên các trà lúa, mật độ phổ biến từ 2-4 c/m2, nơi cao từ 8-10 c/m2. Rầy nâu - rầy lưng trắng (rầy) lứa 6 đang nở và gây hại mật độ trung bình 300-500 con/m2, nơi cao 1.000-3.000 con/m2, ổ cục bộ 4.000-5.000 con/m2, tuổi 1-2; diện tích nhiễm nhẹ 18 ha (huyện Lâm Bình, Yên Sơn). Bệnh bạc lá đang phát sinh và gây hại tỷ lệ hại trung bình 1-3 % số lá, nơi cao 10-20 % số lá, cục bộ 30-40 % số lá; diện tích nhiễm 25,5 ha trong đó nhiễm nặng 2 ha (Lâm Bình).

Trong thời gian tới thời tiết còn diễn biến phức tạp thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa mùa. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo tình hình phát sinh gây hại và hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ như sau:

1. Dự báo trong thời gian tới:

- Sâu cuốn lá nhỏ:

Trên trà lúa sớm và chính vụ: Sâu non lứa 6 nở rộ và gây hại từ 23/8- 31/8/2017; mật độ phổ biến 10-20 con/m2, nơi cao từ 30-50 con/m2, điểm cục bộ trên 60 con/m2; Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2016.

Trên trà lúa muộn: Sâu non lứa 6 nở rộ và gây hại từ 25/8- 01/9/2017, mật độ phổ biến từ 30-40 con/m2, nơi cao 50-60con/m2, cá biệt trên 100 con/m2; Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 27/8 đến ngày  03/9/2017.

- Rầy nâu-rầy lưng trắng:  

Trên trà lúa sớm và chính vụ:  Rầy lứa 6 tiếp tục nở rộ gây hại từ  22/8 đến 31/8/2017, mật độ phổ biến 400-500 c/m2, nơi cao 2.000- 3.000 con/m2, cá biệt từ 4.000- 6.000 con/m2. Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 22/8 đến ngày 31/8/2017.  Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ có khả năng bị cháy chòm vào đầu tháng 9;

Trên trà lúa muộn: Rầy lứa 6 nở và gây hại tập trung từ 25/8 đến 01/9/2017 , mật độ phổ biến 300-600 c/m2,  nơi cao 2.500- 3.000 con/m2, cá biệt từ 5.000-10.000 con/m2. Mức độ gây hại có khả năng cao hơn so với vụ mùa năm 2016 sẽ gây vàng lá, cháy ổ vào khoảng trung tuần tháng 9. Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 26/8 đến ngày 02/9/2017.

Lưu ý: Nếu có hiện tượng rầy gối lứa thì căn cứ vào mật độ rầy thực tế trên đồng ruộng để chỉ đạo phòng trừ.

-  Bệnh bạc lá vẫn tiếp tục phát sinh gây hại tăng từ cuối tháng 8 trở đi đặc biệt sau các trận mưa giông trên các giống nhiễm, lúa lai...,  giai đoạn đứng cái-trỗ bông - phơi màu.

2. Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ

2.1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ và rầy lứa 6:

- Phát quang cỏ bờ để hạn chế nơi trú ngụ của sâu và rầy;

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ sự phát sinh của sâu và rầy. Khi ruộng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên 20 con/m2 (giai đoạn lúa làm đòng trở đi) hoặc trên 50 con/khóm (giai đoạn lúa đẻ nhánh); Rầy trên 20con/khóm hoặc 3con/dảnh cần tiến hành phun thuốc phòng trừ;

- Sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá và rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Có thể sử dụng  một trong các loại thuốc sau để trừ sâu cuốn lá : Gà nòi 95SP, Sairifos 585 EC, Actamec 40EC, Virtako 40WG, DYLAN 10WG hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất.

Sử dụng  một trong các loại thuốc sau để trừ rầy: Sairifos 585 EC; Victory 585 EC; Bassa 50 EC; NIBAS 50ND; Sạch rầy 200 WP; Wusso 550 EC hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất.

Những ruộng cùng bị sâu cuốn lá nhỏ và rầy gây hại, có thể sử dụng kết hợp để trừ sâu cuốn lá và rầy. Nồng độ thuốc pha theo hướng dẫn trên bao bì và phải đảm bảo 20 đến 25 lít nước thuốc cho 1 sào, sau phun 3-5 ngày kiểm tra nếu mật độ sâu, rầy còn cao thì phun lần 2.

2.2. Biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá:

Sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ bệnh bạc lá: Hỏa tiễn 50 SP, Sasa 20 WP, Staner 20 WP, ... Trước khi phun thuốc cần giữ mức nước ổn định từ 2-3 cm, để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi; ngừng bón phân hóa học, các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá khi cây lúa bị bệnh.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bệnh lùn sọc đen, khô vằn, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, chuột…; 

 
CC TT&BVTV

Lượt xem: 29898

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 837562- Đang online : 2082