Tin tức › Trồng trọt - BVTV23/8/2017 11:16

Chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng lứa 6 hại lúa mùa 2017

Hiện nay trên lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng- trỗ bông. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang vũ hoá trên các trà lúa, mật độ phổ biến từ 2-4 c/m2, nơi cao từ 8-10 c/m2. Rầy nâu - rầy lưng trắng (rầy) lứa 6 đang nở và gây hại mật độ trung bình 300-500 con/m2, nơi cao 1.000-3.000 con/m2, ổ cục bộ 4.000-5.000 con/m2, tuổi 1-2; diện tích nhiễm nhẹ 18 ha (huyện Lâm Bình, Yên Sơn). Bệnh bạc lá đang phát sinh và gây hại tỷ lệ hại trung bình 1-3 % số lá, nơi cao 10-20 % số lá, cục bộ 30-40 % số lá; diện tích nhiễm 25,5 ha trong đó nhiễm nặng 2 ha (Lâm Bình).

Trong thời gian tới thời tiết còn diễn biến phức tạp thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa mùa. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo tình hình phát sinh gây hại và hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ như sau:

1. Dự báo trong thời gian tới:

- Sâu cuốn lá nhỏ:

Trên trà lúa sớm và chính vụ: Sâu non lứa 6 nở rộ và gây hại từ 23/8- 31/8/2017; mật độ phổ biến 10-20 con/m2, nơi cao từ 30-50 con/m2, điểm cục bộ trên 60 con/m2; Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2016.

Trên trà lúa muộn: Sâu non lứa 6 nở rộ và gây hại từ 25/8- 01/9/2017, mật độ phổ biến từ 30-40 con/m2, nơi cao 50-60con/m2, cá biệt trên 100 con/m2; Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 27/8 đến ngày  03/9/2017.

- Rầy nâu-rầy lưng trắng:  

Trên trà lúa sớm và chính vụ:  Rầy lứa 6 tiếp tục nở rộ gây hại từ  22/8 đến 31/8/2017, mật độ phổ biến 400-500 c/m2, nơi cao 2.000- 3.000 con/m2, cá biệt từ 4.000- 6.000 con/m2. Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 22/8 đến ngày 31/8/2017.  Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ có khả năng bị cháy chòm vào đầu tháng 9;

Trên trà lúa muộn: Rầy lứa 6 nở và gây hại tập trung từ 25/8 đến 01/9/2017 , mật độ phổ biến 300-600 c/m2,  nơi cao 2.500- 3.000 con/m2, cá biệt từ 5.000-10.000 con/m2. Mức độ gây hại có khả năng cao hơn so với vụ mùa năm 2016 sẽ gây vàng lá, cháy ổ vào khoảng trung tuần tháng 9. Thời điểm phòng trừ tốt nhất từ ngày 26/8 đến ngày 02/9/2017.

Lưu ý: Nếu có hiện tượng rầy gối lứa thì căn cứ vào mật độ rầy thực tế trên đồng ruộng để chỉ đạo phòng trừ.

-  Bệnh bạc lá vẫn tiếp tục phát sinh gây hại tăng từ cuối tháng 8 trở đi đặc biệt sau các trận mưa giông trên các giống nhiễm, lúa lai...,  giai đoạn đứng cái-trỗ bông - phơi màu.

2. Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ

2.1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ và rầy lứa 6:

- Phát quang cỏ bờ để hạn chế nơi trú ngụ của sâu và rầy;

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ sự phát sinh của sâu và rầy. Khi ruộng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên 20 con/m2 (giai đoạn lúa làm đòng trở đi) hoặc trên 50 con/khóm (giai đoạn lúa đẻ nhánh); Rầy trên 20con/khóm hoặc 3con/dảnh cần tiến hành phun thuốc phòng trừ;

- Sử dụng các loại thuốc trừ sâu cuốn lá và rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

Có thể sử dụng  một trong các loại thuốc sau để trừ sâu cuốn lá : Gà nòi 95SP, Sairifos 585 EC, Actamec 40EC, Virtako 40WG, DYLAN 10WG hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất.

Sử dụng  một trong các loại thuốc sau để trừ rầy: Sairifos 585 EC; Victory 585 EC; Bassa 50 EC; NIBAS 50ND; Sạch rầy 200 WP; Wusso 550 EC hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất.

Những ruộng cùng bị sâu cuốn lá nhỏ và rầy gây hại, có thể sử dụng kết hợp để trừ sâu cuốn lá và rầy. Nồng độ thuốc pha theo hướng dẫn trên bao bì và phải đảm bảo 20 đến 25 lít nước thuốc cho 1 sào, sau phun 3-5 ngày kiểm tra nếu mật độ sâu, rầy còn cao thì phun lần 2.

2.2. Biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá:

Sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ bệnh bạc lá: Hỏa tiễn 50 SP, Sasa 20 WP, Staner 20 WP, ... Trước khi phun thuốc cần giữ mức nước ổn định từ 2-3 cm, để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi; ngừng bón phân hóa học, các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá khi cây lúa bị bệnh.

* Ngoài ra: Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời bệnh lùn sọc đen, khô vằn, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, chuột…; 

 
CC TT&BVTV

Lượt xem: 29581

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Công văn số 14/PCTT-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

Công văn số 1596/SNN-TL Về việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 161471- Đang online : 2772