Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm20/3/2017 14:15

Tuyên Quang điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đảm bảo độ che phủ đến năm 2025 đạt gần 65% (hiện độ che phủ rừng tỉnh Tuyên Quang đạt 60%).

Theo quy hoạch 3 loại rừng mới của tỉnh Tuyên Quang, rừng đặc dụng có diện tích hơn 46.900 ha, chiếm 10,9% diện tích đất lâm nghiệp; rừng phòng hộ có diện tích hơn 121.600 ha, chiếm 28,3%; rừng sản xuất có diện tích hơn 260.560 ha, chiếm 60,8% diện tích đất lâm nghiệp. So với trước rà soát điều chỉnh quy hoạch loại 3 loại rừng, khu vực phòng hộ giảm 5.122 ha; khu vực rừng sản xuất giảm hơn 14.440 ha (diện tích rừng chuyển ra ngoài đất lâm nghiệp để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương).


Người dân xã Tân Thành, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang)
chuẩn bị cây giống để trồng rừng năm 2017. Ảnh: Quang Đán/TTXVN

Ngoài ra, để phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng hướng đa mục tiêu, hiệu quả và bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trên địa bàn toàn tỉnh với tổng diện tích hơn 209.400 ha. Trong đó, vùng nguyên liệu quy hoạch cho Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa là hơn 163.358 ha; vùng nguyên liệu quy hoạch cho Nhà máy giấy Bãi Bằng hơn 8.000 ha; còn lại là vùng nguyên liệu quy hoạch cho các cơ sở chế biến gỗ khác… Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành lâm nghiệp đạt trên 4%/năm; năng suất rừng trồng đạt trên 120 m3/ha/chu kỳ.

Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhưng thời gian qua, việc bố trí quy hoạch rừng còn nhiều bất cập, một số diện tích rừng phòng hộ chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng hộ, cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt và các lòng hồ. Đặc biệt, đối với một số công trình trọng điểm, nhất là công trình thủy lợi; năng suất hiệu quả thu nhập từ trồng rừng còn thấp, bình quân đạt 70-80 m3/ha/chu kỳ. Các cơ sở chế biến lớn chưa chú trọng đầu tư phát triển rừng theo vùng nguyên liệu được phê duyệt…

 

Nguồn: TTXVN

Lượt xem: 5180

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 419087- Đang online : 4483