Tin tức › Trồng trọt - BVTV14/4/2017 8:12

Dự báo dịch hại cây trồng trong tuần (17/4 đến 23/4/2017)


1. Cây lúa

- Chuột tiếp tục gây hại rải rác, đặc biệt là những ruộng ven đồi, gần khu dân cư, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số dảnh;

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, nơi cao 300-500 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Châu chấu, bọ xít đen, sâu đục thân gây hại rải rác;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm: BC 15, Nếp, HT1, các giống lúa lai, ...tỷ lệ hại phổ biến 5-10 % số lá, cục bộ nơi cao 20-50 % số lá;

- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại tăng, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại tăng hơn kỳ này, tỷ lệ hại nơi cao 20- 40 % số dảnh.

2. Cây ngô

- Sâu cắn nõn, sâu đục thân, châu chấu gây hại rải rác;

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu khoang, sâu cuốn lá, ruồi đục thân gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, bệnh đốm lá lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-20 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác;

- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10-15 % số cây;

- Bọ trĩ, rệp gây hại rải rác;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 3-4 con/hố.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, rệp muội, ruồi hại hoa gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số lá;

- Nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, nơi cao 2- 5 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng, bệnh thán thư  lá gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo, gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.

Chi cục TT&BVTV

 

Lượt xem: 777

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 412782- Đang online : 2515