Tin tức › Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản3/4/2017 7:46

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y đến người chăn nuôi

Luật Thú y được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Để góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của người dân, đặc biệt là đối với người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; từ ngày 13/3/2017 đến ngày 30/3/2017, Phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y cho 360 hộ gia đình chăn nuôi có quy mô chăn nuôi lớn trên địa bàn các huyện, thành phố.
 

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Bằng phát biểu tại Hội nghị
 
Trong các hội nghị, các hộ gia đình chăn nuôi đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; nội dung truyền đạt đã có liên hệ giữa văn bản luật gắn với thực tế, nhất là những tồn tại trong công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua để người chăn nuôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật; đặc biệt là trách nhiệm của chính những người chăn nuôi trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật thú y.
 
Cán bộ Chi cục Thú y phổ biến Luật Thú y tại Hội nghị
 
Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến, đại diện người chăn nuôi đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thú y, được trang bị tài liệu và sẽ  là người tuyên truyền, chuyển tải trực tiếp có hiệu quả tới hộ gia đình chăn nuôi xung quanh để cùng nhau thực hiện, góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả và ngăn chặn, khống chế kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại địa phương, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình từ chăn nuôi./.
 
                              Nguyễn Thị Thủy, Phòng Thanh tra-Pháp chế
                                                 Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Lượt xem: 1675

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 314955- Đang online : 620