Tin tức › Trồng trọt - BVTV13/3/2017 13:49

Dự báo dịch bệnh cây trồng trong tuần (13/3 đến 19/3/2017)

1. Cây lúa

- Ốc bươu vàng gây hại tại các ruộng trũng, gần kênh mương, suối, ruộng những năm trước ốc gây hại cao, mật độ nơi cao 5-7 con/m2;

- Rầy các loại gây hại rải rác, nơi cao 40-50 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại cục bộ ở một số ruộng bón thiếu phân lân, phân chuồng, ruộng bón phân chưa hoai mục, ruộng chua trũng, trằm thụt, không chủ động nước và những ruộng làm đất chưa  kỹ,... nơi cao 20- 30 % số khóm;

- Châu chấu, bọ xít đen gây hại rải rác;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên các giống nhiễm: Nếp, HT1, BC 15 ....tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số lá;

2. Cây ngô

- Sâu xám, sâu khoang, sâu cắn nõn, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2;

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu xám hại rải rác, nơi cao 1-4 con/m2;

- Sâu khoang, sâu cuốn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá  lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ xít muỗi gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số búp;

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số búp;

- Bệnh thối búp gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10- 15 % số búp;

- Bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số cây;

- Bọ trĩ gây hại rải rác;

- Bệnh trắng lá gây hại rải rác;

- Bọ hung đục gốc gây hại rải rác, nơi cao 2- 3 %  con/hố.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân, sùng hại gốc gây hại rải rác;

- Nhện đỏ, nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải;

- Rệp muội gây hại rải rác, nơi cao 10 % số lá;

- Ruồi hại hoa gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu  gây hại rải rác, nơi cao 2- 3 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-7 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 20-25 % số lá non;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 10-25 % số cây.

Lượt xem: 3987

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 255637- Đang online : 368