Tin tức › Trồng trọt - BVTV19/2/2017 9:52

Dự báo dịch bệnh cây trồng trong tháng (16/02 đến 15/03/2017)

1. Cây lúa:

- Bệnh nghẹt rễ hại rải rác;

- Ốc bươu vàng hại rải rác, nơi cao 10-15 con/m2;

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, mật độ nơi cao 10-20 con/m2

- Bọ trĩ gây hại rải rác, nơi cao 10-20 con/m2  (bọ non và TT);

- Ruồi đục nõn gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại trên các giống nhiễm: BC15, nếp,...,ruộng bón thừa đạm nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi.

2. Cây ngô

- Sâu xám, sâu khoang, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2;

- Sâu đục nõn gây hại rải rác mật độ nơi cao 1-2 con/m2;

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác;

- Bệnh thối thân vi khuẩn gây hại cục bộ.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại rải rác;

- Bệnh chấm xám, bệnh phồng lá chè gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số lá;

- Sâu đục thân gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ hung, xén tóc gây hại rải rác;

- Bệnh than đen gây hại rải rác.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân gây hại rải rác;

- Ruồi hại hoa rải rác;

- Nhện đỏ, nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải;

- Bệnh muội đen hại rải rác.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác, bệnh sương mai gây hại rải rác.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, phấn trắng tiếp tục gây hại(vườn ươm);

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1- 5 tuổi, nơi cao 2-5% số cây.
 
Trồng trọt và BVTV

Lượt xem: 1862

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Thực hiện công điện số 48/TWPCTT-VP ngày 25/8/2017 của Văn phòng thường trực chỉ đạo Trung Ương về PCTT - Văn phòng ủy ban Quốc gia TKCN về việc chủ động ứng phso với bão PaKhar

Công văn số 1645/SNN-TL Về việc chủ động ứng phó với bão Hato

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ đầu năm 2017 tính đến ngày 10/8/2017)

Công văn 15/PCTT-VP về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT 

Công văn số 14/PCTT-VP về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

Công văn số 1596/SNN-TL Về việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 161522- Đang online : 2823