Tin tức › Trồng trọt - BVTV19/2/2017 9:52

Dự báo dịch bệnh cây trồng trong tháng (16/02 đến 15/03/2017)

1. Cây lúa:

- Bệnh nghẹt rễ hại rải rác;

- Ốc bươu vàng hại rải rác, nơi cao 10-15 con/m2;

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, mật độ nơi cao 10-20 con/m2

- Bọ trĩ gây hại rải rác, nơi cao 10-20 con/m2  (bọ non và TT);

- Ruồi đục nõn gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại trên các giống nhiễm: BC15, nếp,...,ruộng bón thừa đạm nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi.

2. Cây ngô

- Sâu xám, sâu khoang, châu chấu gây hại rải rác, nơi cao 2-3 con/m2;

- Sâu đục nõn gây hại rải rác mật độ nơi cao 1-2 con/m2;

- Bệnh đốm lá, khô vằn gây hại rải rác;

- Bệnh thối thân vi khuẩn gây hại cục bộ.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại rải rác;

- Bệnh chấm xám, bệnh phồng lá chè gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số lá;

- Sâu đục thân gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ hung, xén tóc gây hại rải rác;

- Bệnh than đen gây hại rải rác.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân gây hại rải rác;

- Ruồi hại hoa rải rác;

- Nhện đỏ, nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải;

- Bệnh muội đen hại rải rác.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác, bệnh sương mai gây hại rải rác.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, phấn trắng tiếp tục gây hại(vườn ươm);

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1- 5 tuổi, nơi cao 2-5% số cây.
 
Trồng trọt và BVTV

Lượt xem: 2026

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 837647- Đang online : 2167