› Giới thiệu17/1/2017 11:1

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống

Những năm gần đây, nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.


Sản xuất và lựa chọn một số giống lúa phù hợp với điều kiện sản xuất ở xã Thanh Tương (Nà Hang).
 

Theo ông Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hầu hết các đề tài, dự án đã tập trung triển khai áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp... nhất là việc ứng dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chế biến, bảo quản nông sản. Trong đó, đề tài tuyển chọn cây cam ít hạt tại xã Phù Lưu; trồng khảo nghiệm 3 ha cam sành không hạt tại xã Yên Lâm, Tân Thành (Hàm Yên) bước đầu cây sinh trưởng tốt, tăng tỷ lệ đậu hoa và giảm tỷ lệ hạt trên quả của cam sành và sử dụng phân bón lá có tác dụng nâng cao khối lượng quả và tăng năng suất cam sành… Đề tài được triển khai thực hiện thành công góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cam, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên trị trường và nâng cao thu nhập cho người trồng cam.

Cây mía, cây chè cũng là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh và có nhiều đề tài, dự án đã triển khai thực hiện để tăng năng suất, chất lượng. Tháng 1-2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao cho Công ty CP chè Sông Lô thực hiện dự án “Trồng thử nghiệm giống chè đặc sản tại thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái (Nà Hang)” gồm 2 giống chè Phúc Vân Tiên và Kim Tuyên. Dự án góp phần làm tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng, đa dạng các loại chè đặc sản trên địa bàn tỉnh, tạo công ăn việc làm, giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở hướng phát triển sản xuất mới, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Cùng với việc triển khai thực hiện dự án, Công ty CP chè Sông Lô còn đầu tư dây chuyền máy móc chế biến chè tại xã Hồng Thái, qua đó tạo điều kiện thuận lợi và là động lực cho người dân trồng chè đặc sản thôn Khuổi Phầy nói riêng và người trồng chè trên địa bàn xã nói chung đẩy mạnh phát triển trồng, chăm sóc chè đặc sản. 


Mô hình trồng cam sành ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
làm giảm số lượng hạt cam và tăng khối lượng quả tại xã Yên Lâm (Hàm Yên).

Dự án thử nghiệm phân nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) tại tỉnh góp phần đưa năng suất trung bình các loại cây trồng mía, ngô, lúa tăng lên. Đối với cây mía, từ dự án ứng dụng công nghệ tưới và dự án bón phân nén NPK nhả chậm đã mở rộng diện tích, đưa năng suất trung bình cây mía tăng lên tới 80 tấn/ha. Dự án còn nhân rộng việc sử dụng phân viên nhả chậm NPK trên 600 ha lúa, 400 ha ngô.

Bên cạnh việc nghiên cứu, đưa  vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng mới, các dự án khoa học công nghệ đã góp phần khôi phục nhân giống các giống cây con đặc sản của tỉnh như cá Dầm xanh, Anh vũ hiện đang được triển khai nghiên cứu, ứng dụng sản xuất bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại Tuyên Quang và đã nhân giống thành công; phục tráng thành công 2 giống lúa đặc sản là lúa Nếp Khẩu pái và Nếp Khẩu lường tại xã Yên Thuận (Hàm Yên); xây dựng và phát triển thương hiệu giống trâu Ngố tại huyện Chiêm Hóa và mở rộng xây dựng, phát triển thương hiệu trâu ngố tại các huyện Nà Hang, Hàm Yên; bảo tồn nguồn gen quý của giống vịt Minh Hương (Hàm Yên); sản xuất thử và lựa chọn một số giống lúa phù hợp với điều kiện sản xuất ở các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang.


Giống cá Anh vũ được nuôi tại Hợp tác xã Quý Long, xã Thái Long (Hàm Yên)
để nhân giống bằng phương pháp sinh sản nhân tạo. 

Nằm trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án “Nghiên cứu các giải pháp trồng rừng trên diện tích bán ngập khu vực hồ thủy điện Tuyên Quang” đã xác định và khuyến cáo 4 loại cây thích hợp trồng trong điều kiện bán ngập gồm: Tràm lá dài, Tre Bát độ, cây Và nước và cây Sấu. Xác định được diện tích đất bán ngập có thể quy hoạch để trồng rừng bán ngập là hơn 2.530 ha với 3 cấp độ ngập tương ứng cho 4 loài cây đã lựa chọn. Đề tài nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống cây keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ nhà máy giấy trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thực hiện.

Các dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng đã được triển khai thực hiện, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng trong việc hoạch định các chiến lược kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều đề tài, dự án được đánh giá cao như “Thực tiễn việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang”, dự án bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật hát Then truyền thống…

Nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ đã góp phần xác định lại và nâng tầm giá trị các hàng hóa đặc sản trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm như Cam sành Hàm Yên; Rượu ngô Nà Hang; Rượu chuối Kim Bình; Rượu Thóc Lâm Bình; nước khoáng Mỹ Lâm; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chế biến mật ong và xây dựng thương hiệu mật ong Tuyên Quang...  đã giúp các sản phẩm xác định được giá trị thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.
 

Nguồn: TQĐT

Lượt xem: 974

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 314964- Đang online : 629