Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm1/11/2016 10:55

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

NDĐT - Theo công bố của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FSC) trên địa bàn tỉnh ngày 31-10, đến hết tháng 10-2016, toàn tỉnh đã có 11.462 ha, chiếm 61.76% diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng (FSC).


Trao chứng chỉ rừng cho các công ty lâm nghiệp.

Trong đó, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chiêm Hóa được cấp chứng chỉ cho 5.514 ha đạt 82.31%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn Dương được cấp 2.480 ha đạt 49,95%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình được cấp 1.419 ha đạt 76.24%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi được cấp 326 ha đạt 25.54%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Sơn được cấp 1.722 ha đạt 45.83%.

Quá trình triển khai các hoạt động để cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được khởi động từ tháng 1 năm 2015. Nhờ chú trọng trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp với người trồng rừng tạo mối liên kết ổn định, bền vững đã mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng rừng, đó là giá bán sản phẩm tăng thêm 15% so với sản phẩm ở diện tích rừng chưa được cấp chứng chỉ. Quy trình sản xuất chặt chẽ đã tạo điều kiện nâng cao năng suất rừng trồng và thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phát triển rừng nâng cao thu nhập cho người lao động. Dự kiến, trong tháng 11-2016 sẽ có thêm 866 ha rừng tiếp tục được cấp chứng chỉ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục duy trì chứng chỉ đối với diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ, đồng thời mở rộng thêm diện tích rừng hội tụ đủ điều kiện để cấp chứng chỉ bao gồm rừng của các công ty lâm nghiệp và các hộ gia đình; thực hiện khai thác, quản lý lâm sản khai thác trên diện tích rừng được cấp chứng chỉ theo phương án quản lý rừng bền vững.

Tuyên Quang là một tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế lâm nghiệp, tuy nhiên, với phương thức canh tác, quản lý, sử dụng rừng hiện nay thì tiềm năng đó chưa thực sự đem lại hiệu quả tương xứng cho người trồng rừng; năng suất rừng thấp, chất lượng gỗ chưa cao, tỷ lệ gỗ lớn phục vụ chế biến xuất khẩu thấp… Xác định được điều đó, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng là mục tiêu phấn đấu trọng tâm của ngành lâm nghiệp.

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử
Tin, ảnh: Trung Hiếu

Lượt xem: 1019

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp

Công văn số  76/TTBVTV-BVTV  V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Công văn số 38/TT BVTV-BVTV ngày 16/3/2018  V/v hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên mía niên vụ 2018-2019

Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới

Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017

Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10

Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017

Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.

Về việc chủ động ứng phso hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 314944- Đang online : 609