Tin tức › Lâm nghiệp - Kiểm lâm1/11/2016 10:55

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

NDĐT - Theo công bố của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FSC) trên địa bàn tỉnh ngày 31-10, đến hết tháng 10-2016, toàn tỉnh đã có 11.462 ha, chiếm 61.76% diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng (FSC).


Trao chứng chỉ rừng cho các công ty lâm nghiệp.

Trong đó, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chiêm Hóa được cấp chứng chỉ cho 5.514 ha đạt 82.31%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn Dương được cấp 2.480 ha đạt 49,95%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tuyên Bình được cấp 1.419 ha đạt 76.24%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi được cấp 326 ha đạt 25.54%; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Sơn được cấp 1.722 ha đạt 45.83%.

Quá trình triển khai các hoạt động để cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được khởi động từ tháng 1 năm 2015. Nhờ chú trọng trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp với người trồng rừng tạo mối liên kết ổn định, bền vững đã mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng rừng, đó là giá bán sản phẩm tăng thêm 15% so với sản phẩm ở diện tích rừng chưa được cấp chứng chỉ. Quy trình sản xuất chặt chẽ đã tạo điều kiện nâng cao năng suất rừng trồng và thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phát triển rừng nâng cao thu nhập cho người lao động. Dự kiến, trong tháng 11-2016 sẽ có thêm 866 ha rừng tiếp tục được cấp chứng chỉ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục duy trì chứng chỉ đối với diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ, đồng thời mở rộng thêm diện tích rừng hội tụ đủ điều kiện để cấp chứng chỉ bao gồm rừng của các công ty lâm nghiệp và các hộ gia đình; thực hiện khai thác, quản lý lâm sản khai thác trên diện tích rừng được cấp chứng chỉ theo phương án quản lý rừng bền vững.

Tuyên Quang là một tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế lâm nghiệp, tuy nhiên, với phương thức canh tác, quản lý, sử dụng rừng hiện nay thì tiềm năng đó chưa thực sự đem lại hiệu quả tương xứng cho người trồng rừng; năng suất rừng thấp, chất lượng gỗ chưa cao, tỷ lệ gỗ lớn phục vụ chế biến xuất khẩu thấp… Xác định được điều đó, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng là mục tiêu phấn đấu trọng tâm của ngành lâm nghiệp.

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử
Tin, ảnh: Trung Hiếu

Lượt xem: 647

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085134- Đang online : 353