✍ Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi 14 năm như thế nào?

Người dân: -
HỎI:

Xin cho biết Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi 14 năm như thế nào?

TRẢ LỜI:

Xin chào bạn!

Để bón phân cho cây bưởi 14 năm tuổi, anh Nam có thể áp dụng biện pháp kỹ thuật như sau:

- Bón 30-40 kg PHÂN CHUỒNG hoặc HỮU CƠ hoai mục + 1-2 kg VÔI bột + 10 -15kg NPK (16 -16 -8) + 0,5 - 1kg SUPER LÂN;

hoặc dùng phân đơn thì bón bón 30-40 kg phân chuồng hoặc hữu cơ hoai mục + 1-2 kg vôi bột + đạm urê: 2 kg + Kali Clorua: 1,5-2 kg + Supe lân 3 - 4 kg. Số lượng phân trên chia ra bón làm 4 lần vào các thời gian sau:

+ Lần 1: sau khi thu hoạch, bón 100% phân chuồng hoặc hữu cơ + 100% vôi bột + 1/3 lượng phân NPK hoặc bón 100% phân chuồng hoặc hữu cơ hoai mục + 100% vôi bột + 50% đạm + 20% Kali + 100% lân.

+ Lần 2: trước khi ra hoa 1 tháng, bón 1/3 lượng phân NPK hoặc 1/3 lượng phân vô cơ đơn còn lại.

+ Lần 3: sau khi đậu trái 1 tháng, bón 1/3 lượng phân NPK hoặc 1/3 lượng phân vô cơ đơn còn lại.

+ Lần 4: trước khi thu hoạch 1-2 tháng, bón 1 -2kg kali hoặc lượng phân vô cơ đơn còn lại. - Ngoài ra để bưởi cho năng suất, chất lượng quả cao, anh nên phun một số loại chế phẩm tăng đậu quả cho bưởi như: VƯỜN SINH THÁI; K-HUMATE; A-H502/503; N-H60/602; K-H70/702 khoảng 2-3 lần, 2 lần trước khi nở hoa 2-3 ngày; 1 lần sau khi đậu quả khi kích thước quả bằng ngón tay, liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Trân trọng!

Nguồn: Khuyến nông quốc gia

Câu hỏi cùng chuyên mục