,

Dữ liệu nông nghiệp

Học liệu khuyến nông: Hướng dẫn trồng thâm canh giổi ghép ăn hạt

Cây giổi ghép trồng chỉ sau 3 năm là cho thu hoạch. Hạt giổi là sản phẩm gia vị cao cấp, giá thị trường 1,2-1,5 triệu đồng/kg hạt khô. Trồng giổi lấy hạt mở ra một hướng kinh tế mới cho bà con miền núi phía Bắc, Tây Nguyên. Thạc sỹ Lê Văn Quang, chuyên gia giỏi của Viện Nghiên cứu Lâm sinh hướng dẫn trồng thâm canh giổi ghép ...

Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh héo vàng lá chuối do nấm gây ra.

Để giúp bà con nông dân chủ động nhận biết và phòng chống bệnh hại gây ra trên cây chuối nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng chống bệnh héo vàng lá chuối ...

Hướng dẫn biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm, ngăn chặn nguy cơ xảy ra dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh, trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm như sau: