,

Ngô

Hướng dẫn Một số giải pháp trong sản xuất vụ đông năm 2022

Để tổ chức sản xuất cây vụ đông năm 2022 đạt hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn một số giải pháp chính trong sản xuất cây vụ đông như sau:

1. Về giống và thời vụ

1.1. Đối với giống ngô

Sử dụng giống ngô lai LVN99, CP-3Q, Bioseed 9698, NK4300, DK6919, nếp HN88; giống ngô biến đổi gen NK4300Bt/Gt.

1.2.Về thời vụ

- Đối với cây ngô lấy hạt

+ Trên đất soi bãi: Gieo trồng đảm bảo đúng lịch thời vụ năm 2022.          

+ Trên đất ruộng 02 vụ lúa: Trường hợp sử dụng bằng cây ngô ươm trong bầu cần trồng xong trước ngày 05/10.

- Đối với cây ngô thức ăn gia súc

 Trên đất đất ruộng 02 vụ lúa kết thúc gieo trồng trước ngày 20/10.

1.3. Cây trồng khác

Tùy theo mục đích sử dụng, bố trí thời vụ hợp lý để thu hoạch trong tháng 01, không làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân 2022- 2023.

2. Về kỹ thuật

- Tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để tăng diện tích và năng suất cây trồng; sử dụng giống mới, bón đủ phân và đúng thời điểm.

- Khi ruộng lúa mùa đã vào chắc, cần chủ động khơi rãnh tháo cạn n­ước nhằm thúc đẩy quá trình chín của lúa; đảm bảo sau khi thu hoạch lúa xong đất vẫn giữ đủ ẩm, đất không quá ­ướt, không quá khô để có thể tiến hành làm đất, gieo trồng cây vụ đông đúng thời vụ.  

- Để đảm bảo thời vụ và giảm chi phí sản xuất cần áp dụng phương thức canh tác làm đất tối thiểu đối với đất trồng ngô và một số cây rau màu phù hợp khác.

- Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh ngay từ đầu vụ như: Đầu tư­ đủ lượng phân chuồng hoai mục, bón phân, chăm sóc và tư­ới nước giữ ẩm theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại cây trồng; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả; sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, bao gồm: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng và nồng độ.

* Một số l­ưu ý

+ Đối với cây ngô trồng lấy hạt: Cần áp dụng kỹ thuật làm ngô bầu trư­ớc khi trồng từ 5 - 7 ngày để tranh thủ thời vụ; đảm bảo đặt bầu ngô ra ruộng trước ngày 05/10.

+ Đối với các cây trồng khác: Sử dụng giống sạch bệnh, giải phóng đất nhanh và gieo trồng kịp thời vụ; tùy vào từng loại cây trồng để áp dụng các biện pháp từ khâu làm đất, gieo trồng nhằm tranh thủ thời vụ và giảm công lao động.

+ Đối với cây rau: Sử dụng giàn che trong sản xuất cây giống; tuỳ từng loại rau, đậu và điều kiện của từng nơi để bố trí cây trồng tập trung hoặc rải vụ nhằm thuận tiện cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Chú ý: Kịp thời phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi đến ngư­ỡng phòng trừ; đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch sản phẩm theo đúng qui định của từng loại thuốc.

Trên đây là một số giải pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ đông năm 2022. Đề nghị bà con nông dân kịp thời áp dụng vào sản xuất cây vụ đông để đạt hiệu quả kinh tế cao./.