,

Bưởi

Bệnh Tristeza hại cây có múi (Closterovirus)

1.Đặc điểm nhận biết

 - Đặc điểm nhận biết khác nhau tùy thuộc vào dòng virus gây ra.

- Dòng gây vàng lá cây con: gây lùn và vàng lá nặng trên cây giống thuộc giống chanh Eureka.

- Dòng gây sọc lõm gỗ thân trên bưởi: làm cây bị lùn, có dạng bụi lá thưa, nhỏ, tròn, vùng giữa thân bị vàng, quả nhỏ, méo mó, vỏ dầy; gỗ trên thân và cành có sọc lõm dài.

- Dòng gây chết đọt chanh, gân của lá non có đốm trong, sọc lõm nặng trên thân và cành, cây lùn, chết đọt rồi chết cây

 2.Tác nhân gây bệnh

- Do Closterovirus (CTV) dạng sợi làm hỏng mạch dẫn libe trong cây xuống rễ làm cây suy yếu và phát triển kém.

3 .Đặc điểm phát sinh và phát triển của bệnh

- Bệnh lây qua mắt tháp, hoặc do các loài rệp chích hút như rệp cam nâu hay rệp cam đen hoặc rệp bông. Rầy mềm xám có thể chích hút cây bệnh từ 5-10 phút nhưng có khả năng truyền bệnh trong 24 giờ.

- Bệnh không truyền qua hạt giống.

4. Biện pháp phòng trừ

- Không mang cành ghép, gốc ghép cây bệnh từ vùng này sang vùng khác

- Sử dụng cây con sạch bệnh từ các vườn ươm được kiểm định.

- Sử dụng các giống và gốc ghép chống chịu bệnh.

- Diệt các loài rệp truyền bệnh bằng thuốc trừ sâu, có thể phun ngừa theo các đợt lá, chồi non. Sử dụng các loại thuốc Trebon, Sagolex, Supracide