Cẩn trọng với bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Hiện nay, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước làm hàng trăm con trâu, bò mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Tại tỉnh ta, tuy chưa có trường hợp nào mắc phải, nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan. Hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc đang được các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt.