,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ thủy điện Sông Lô 8A, 8B.

Theo thông báo của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn về việc xả lũ nhà máy thủy điện Sông Lô 8A và thủy điện Sông Lô 8B tại Văn bản số 219/2023/CV-LS ngày 21/9/2023.Thời gian xả lũ dự kiến của thủy điện Sông Lô 8A từ 13giờ 00 phút ngày 21/9/2023với lưu lượng xả dự kiến là 1300m3/s; thủy điện Sông Lô 8B từ 15giờ 00 phút ngày 21/9/2023với lưu lượng xả dự kiến là 1400m3/s. (Có Văn bản số 219/2023/CV-LS ngày 21/9/2023 kèm theo tại đây)

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả lũ thủy điện Sông Lô 8A và 8B, Văn phòngthường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnhđề nghị các cơ quan, đơn vị như mục “Kính gửi”căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:-Thông báo đến chính quyền, nhân dân địa phương các xã ven sông, chủ đầu tư và các đơn vị có công trình đang thi công trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy.... khu vực hạ du thủy điện Sông Lô 8A, 8Bbiết để sẵn sàng di dời lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông và các biện pháp phòng tránh, chủ động đảm bảo an toàn người và tài sản.-Thực hiện các biện pháp an toàn công trình giao thông, thủy lợi hạ du thủy điện Sông Lô 8A, 8B(đặc biệt là các công trình đang có sự cố, đang thi công), cầu, ngầm, tràn, đê, kè để đảm bảo an toàn công trình.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:Đưa tin thông báo về việc xả lũ thủy điện Sông Lô 8A, 8Bđể chính quyền, người dân địa phương nắm bắt và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn do xả lũy thủy điện.

3. Sở Giao thông vận tải:Thông tin, cảnh báo tới chủ các phương tiện giao thông đường thủy, tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực cầu phao, cầu treo, các tràn ngầm, đường bị ngập, bến đò để đảm bảo antoàn cho người và phương tiện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:Thông tin, cảnh báo tới chủ mỏ khai thác khoáng sản để triển khai các phương án đảm bảo an toàn người và trang thiết bị.

5. Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ động bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng vật tư, phương tiện cần thiết để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

6. Đài Khí tượng, Thủy văn tỉnh:Dự báo mực nước sông Lô, Gâm cụ thể theo thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đồng thời thông báo tới Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa thông tin cảnh bảo kịp thời về mức độ ảnh hưởng do xả lũ thủy điện Sông Lô 8A, 8B để các địa phương, người dân biết để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng của người dân.

Khi có thiệt hại xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị theo lĩnh vực ngành chủđộng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác trực ban và báo cáo theo quy định.

 

Tin cùng chuyên mục