,

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi, thú y và thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục được đặt tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn.

1. Thông tin chung

Địa chỉ:      Số 108, Nguyễn Văn Cừ, P.Minh Xuân,  TP.Tuyên Quang

ĐT:          (0207) 3.818.983    Email:      cctytq@gmail.com

 

2. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Chi cục

Đ/c: Đào Duy Quý

Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng

DĐ: 0912.523.329

Điện thoại: (0207) 3.818.058

Email: quysnntq@gmail.com

Đ/c: Nguyễn Đăng Khoa

Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại:   (0207) 3.823.663

DĐ: 0988.741.555

Email: khoaccty@gmail.com

 

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp:

   ĐT: (0207) 3.818.983

+ Phòng Chăn nuôi và Thủy sản: 

    ĐT: (0207)  3.818.238

+ Phòng Thú y:  (0207)  3.822.455