Tin tức » Khuyến nông - Khoa học công nghệ

Trung môn quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh cây màu tập trung Cùng với việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi, việc thực hiện và nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân đã và đang được cấp uỷ, chính quyền xã Trung Môn quan tâm triển khai thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

TIN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG Vụ xuân 2017, từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên sơn, Uỷ ban nhân dân xã Nhữ Khê, xã Phú Thịnh huyện Yên Sơn triển khai mô hình sản xuất và quản lý hạt giống lúa thuần cấp cộng đồng (Sử dụng giống Thiên ưu 8) với quy mô 02 ha, 29 hộ tham gia, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 80% giống, vật tư phân bón.

Mỗi cán bộ Khuyến Nông có một mô hình kinh tế Thay vì chỉ giảng lý thuyết cho nông dân, gần đây nhiều cán bộ khuyến nông đã phát triển các mô hình kinh tế tại gia đình mang lại hiệu quả, từ đó để nhân dân đến học tập và làm theo.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp: Cần những giải pháp căn cơ TQĐT - Phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa là một trong ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 BCH Đảng bộ tỉnh ban hành một nghị quyết duy nhất đó là Nghị quyết số 16 về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025. Thực hiện nghị quyết này, tỉnh đã xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách để thu hút sự đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Phát triển công nghệ tưới tiên tiến: Tạo sự đột phá cho nông nghiệp công nghệ cao Tuyên Quang có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các cây trồng chủ lực như mía, chè, cam, lạc... Tuy nhiên, đầu tư vào nông nghiệp còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn gặp một số khó khăn nhất định, trong đó có việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến.

Ưu tiên nguồn vốn tín dụng vào nông nghiệp, nông thôn Tỉnh ta đã ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các Nghị quyết số 10, Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh nhằm tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, người nông dân vẫn còn không ít khó khăn tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi này.

Yên Sơn thử nghiệm mô hình tưới ẩm cho cây chè TQĐT - Để giúp người dân chủ động nước tưới, hạn chế sâu bệnh, giảm công lao động và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chè, tháng 3 vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Sơn đã thực hiện thí điểm tại xã Mỹ Bằng 2 mô hình tưới ẩm cho chè gồm hộ gia đình ông Vũ Hải Bảy, thôn Thọ Bằng với 2 ha và ông Hoàng Việt Cương, thôn Ngòi với 1 ha.

Động lực giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang triển khai sâu rộng và trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hiệu quả kép từ chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP Dịch bệnh giảm, tiết kiệm chi phí đầu tư, vật nuôi khỏe và cho lợi nhuận cao hơn... là những lợi ích thiết thực của quy trình chăn nuôi theo hướng VietGAHP đang được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang triển khai theo dự án "Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ".

Thử nghiệm thành công mô hình giống cỏ Packchong 1 TQĐT - Góp phần xây dựng ngành chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thử nghiệm thành công mô hình giống cỏ Packchong 1 cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Trang tiếp

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 4854758- Đang online : 4014