Tin tức » Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Phát triển Lâm nghiệp - hướng đi bền vững Tuyên Quang là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 80% tổng diện tích đất tự nhiên. Đây là một trong những lợi thế để tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, gắn với công nghiệp chế biến và thương mại.

Chủ động xây dựng phương án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp TQĐT - Công tác giao đất lâm nghiệp, giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp được tỉnh ta thực hiện từ nhiều năm trước. Từ thực tiễn giao rừng đã đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và lợi ích của người tham gia dự án trồng rừng từ nhiều năm trước.

Tuyên Quang: Tốp đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng Nằm trong tốp 3 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng, là niềm tự hào trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Yên Hoa phát triển kinh tế rừng TQĐT - Với diện tích đất tự nhiên trên 6 nghìn ha, trong đó 4,9 nghìn ha là đất lâm nghiệp, người dân xã Yên Hoa (Na Hang) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế rừng. Nhiều mô hình kinh tế rừng đã mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Hạt kiểm lâm Chiêm Hóa với công tác tuần tra bảo vệ rừng Trong công tác bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, Hạt kiểm lâm Chiêm Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác tuần rừng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm lâm luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Chăm sóc, bảo vệ rừng mới trồng TQĐT - Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến đầu tháng 8, toàn tỉnh đã trồng được 11.105,9 ha rừng, đạt 96,6% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng tập trung 10.732,5 ha, còn lại là rừng phân tán. Bảo đảm rừng phát triển tốt, bà con đang tập trung chăm sóc, bảo vệ ngăn ngừa gia súc, sâu, bệnh gây hại.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Những bước đi khoa học, hiệu quả TQĐT - Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: “Phát triển lâm nghiệp toàn diện, bền vững, trong đó chú trọng cả rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng”, Tuyên Quang đã đề ra nhiều giải pháp phát triển lâm nghiệp, gắn với tăng cường thu hút đầu tư vào chế biến gỗ. Đây thực sự là nền tảng để phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Trang tiếp

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 17/CĐCS ngày 16/10 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành Hội LHPN Việt Nam 20/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019

Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018  về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018

Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018

Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.

Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN

Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019

Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 846719- Đang online : 2273