Tin tức » Trồng trọt - BVTV

Phòng trừ sâu, bệnh hại trên mạ, lúa vụ mùa năm 2017 Theo kết quả điều tra kỳ từ ngày 12-18/6/2017, hiện nay trên mạ mùa sớm và lúa mới cấy xuất hiện một số đối tượng gây hại sau: Trưởng thành (bướm) sâu đục thân 2 chấm lứa 3 ra rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2, ổ trứng 0,1 - 0,3 ổ/m2 (Chiêm Hóa), ốc bươu vàng mật độ nơi cao 3-5 con/m2 (Lâm Bình). Dự báo trong thời gian tới điều kiện thời tiết thuận lợi cho sâu đục thân, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ…gây hại trên mạ và lúa mùa sớm.

Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2017 ​Hiện nay trên địa bàn tỉnh lúa xuân đang giai đoạn hồi xanh đến đẻ nhánh rộ; bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và gây hại rải rác trên một số giống nhiễm như BC 15, HT 1, Bắc thơm số 7, nếp... tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn, Thành phố,... tỷ lệ bệnh nơi cao 3-5 % số lá, cấp 1.

Trang tiếp

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 4854767- Đang online : 4024