Cải Cách Hành Chinh » Kiểm soát TTHC

Bài viết không có ảnh đại diện

Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016. Ngày 07/3/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch 672/SNN-KH về Cải cách hành chính năm 2016.

Trang tiếp

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085078- Đang online : 297