Tin tức » Nông thôn mới

Trung Môn nỗ lực thực hiện các tiêu chí khó Theo kế hoạch trong năm 2017, xã Trung Môn sẽ về đích Nông thôn mới (NTM). Hiện nay xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Cơ sở vật chất văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh.

Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Sáng ngày 22/6, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài chính vừa có văn bản số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Sử dụng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới TQĐT - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã vận dụng sáng tạo, lồng ghép chương trình dự án để tập trung nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới, lấy tiêu chí cái gì dân được hưởng lợi thì ưu tiên làm trước. Qua 5 năm thực hiện, đến nay có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng mức bình quân từ 2,8 tiêu chí/xã lên 10 tiêu chí/xã.

Khi nông dân nhận cổ tức từ hợp tác xã Tham gia với tư cách là cổ đông, được hưởng cổ tức do hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, giúp đỡ nhau trong liên kết, nhưng vẫn tự chủ trong sản xuất kinh doanh… là các lợi ích của nông dân khi tham gia vào hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới.

Hàm Yên: Nông thôn nhiều đổi mới TQĐT - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Hàm Yên đã có những thay đổi đáng kể. Hạ tầng trong thôn từng bước hoàn thiện; điều kiện sản xuất, môi trường văn hóa ngày càng được cải thiện.

Vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới Sau 4 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn và chất lượng cuộc sống của nhân dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Tỉnh ta đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 7 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 21 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 92 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Hết năm 2014, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 28 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,09%.

Đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp Ngày 14-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.

Trang tiếp

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085097- Đang online : 316